Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes Llantysilio

Maes Llantysilio,
LL20 8BT

Arhosiad hir

  • i gael mynediad i ran Rhaeadr y Bedol o Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte a chefn gwlad ehangach.

 

25 lle parcio

 

Oriau agor

  • 7am - 7pm

Ni chaniateir parcio / gwersylla dros nos.

Taliadau

hyd at 2 awr £1
Trwy'r dydd £3

Parcio am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n arddangos cerdyn /sticer aelodaeth dilys yn amlwg yn ffenestr y car.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Mae Trwyddedau Blynyddol (£30.00) ar gael o Barc Gwledig Loggerheads (01824 712757).