Diweddaraf am coronafeirws

Mae Parciau Gwledig Loggerheads a moel famau a'u meysydd parcio ar gau i'r cyhoedd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Parc Gwledig Loggerheads

Loggerheads,
Ffordd Rhuthun,
Sir Ddinbych,
CH7 5LH

Maes parcio arhosiad hir

  • Maes parcio arhosiad byr gyda mynediad i Barc Gwledig Loggerheads a Dyffryn Alun 

 

90 lle parcio

Oriau agor

  • Gaeaf - 8am to 6pm
  • Haf - 8am to 9pm

Ni chaniateir parcio / gwersylla dros nos.

Taliadau

2 awr £1
4 awr £2
Trwy'r dydd £5


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Mae Trwyddedau Meysydd Parcio ar gael trwy Cyfoeth Naturiol Cymru. Ffoniwch Barc Gwledig Loggerheads i gael rhagor o fanylion ar 01824 712757.

.