Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar ôl 3pm tan 31 Rhagfyr

Llyfrgell y Rhyl (Lle parcio ar gyfer yr anabl)

Llyfrgell y Rhyl
Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AH

 

Maes parcio arhosiad byr

14 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Mae’n rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu, ond byddant yn cael awr o barcio’n ychwanegol at yr amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos. Gofalwch eich bod yn defnyddio'r peiriant talu ac arddangos glas ger y Llyfrgell ac nid y peiriant du ym maes parcio Neuadd y Morfa sydd gerllaw.

Mae maes parcio Neuadd y Morfa gerllaw yn faes parcio preifat sy’n cael ei orfodi trwy ddefnyddio camerâu Adnabod Rhifau Cerbydau Yn Awtomatig (ANPR).  Mae maes parcio Neuadd y Morfa a maes parcio’r Llyfrgell yn ddau faes parcio cwbl ar wahân ac mae’n bwysig eich bod yn defnyddio’r peiriant talu cywir ar gyfer y maes parcio yr ydych yn ei ddefnyddio.

 

30 munud  30c 
1 awr  £1
3 awr  £2
Trwy'r dydd  £7

View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map