Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Theatr y Pafiliwn y Rhyl

Theatr y Pafiliwn
East Parade
Y Rhyl
LL18 3AQ

 

244 lle parcio, 10 lle parcio ar gyfer yr anabl
A maes parcio gorlif. 

Oriau agor


Dydd Llun 7am – 00:00
Dydd Mawrth 7am – 00:00
Dydd Mercher 7am – 00:00
Dydd Iau 7am – 00:00
Dydd Gwener 7am – 00:00
Dydd Sadwrn 7am – 00:00
Dydd Sul 7am – 00:00

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

Mawrth -  Hydref             Tachwedd - Chwefror
1 awr £1    1 awr  50c
4 awr  £3   4 awr  £1
Trwy'r dydd  £4.50   Trwy'r dydd  £2

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.