Trwyddedau meysydd parcio arhosiad hir

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio arhosiad hir yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, gallai trwydded barcio arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Fe gewch chi ddefnyddio trwydded barcio arhosiad hir yn y meysydd parcio hyn: 

 Lôn Las, Corwen            Stryd Fawr Isaf, Prestatyn
 Pafiliwn, Corwen    Ffordd Llys y Nant, Prestatyn
 Stryd y Bont, Corwen    Stryd y Senedd, Rhuddlan
 Lôn Crown, Dinbych    Crispin Yard, Rhuthun
 Lôn Ffynnon Barcer, Dinbych   Ffordd y Parc, Rhuthun
 Lôn y Post, Dinbych   Lôn Dogfael, Rhuthun
 Lawnt Fowlio, Llanelwy   Stryd y Rhos, Rhuthun
Pafiliwn Genedlaethol, Llangollen   Troed y Rhiw, Rhuthun
Stryd y Dwyrain, Llangollen   East Parade, y Rhyl
Stryd y Farchnad, Llangollen    Maes parcio canolog, y Rhyl
 Stryd y Felin, Llangollen   Ffordd Morley, Y Rhyl
Stryd y Nant, Llangollen   Gorllewin Stryd Cinmel, Y Rhyl
Stryd y Neuadd, Llangollen   Theatr y Pafiliwn y Rhyl 
Rhodfa Rhedyn, Prestatyn    

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn eich cerbyd, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Sylwch, os gwelwch yn dda, nad yw trwydded barcio arhosiad hir yn golygu bod gennych chi’r hawl i barcio am ddim mewn meysydd parcio arhosiad byr yn Sir Ddinbych.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn bydd y ffi am eich trwydded barcio arhosiad hir yn is. Mae'n gostio £57.38 am drwydded 12 mis.  Fe gewch chi wneud cais am drwydded barcio ffi is trwy lenwi’r ffurflen gais ffi is hon a’i hanfon yn ôl i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae’n gostio?

Mae cost trwydded barcio arhosiad hir yn dibynnu ar gyfnod y drwydded:

  • 3 mis:  £31.30
  • 6 mis:  £57.38
  • 12 mis:  £104.34
  • 24 mis:  £193.04 

Os ydych chi dros 60 oed, gallwch chi wneud cais am drwydded 12 mis am ffi is o £57.38

Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais. 

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwyddedau wedi eu dwyn neu wedi mynd ar goll.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded barcio atom ni ac fe wnawn roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn
.