Llygredd

O ansawdd aer i lygredd sŵn, cewch wybodaeth ar sut i adrodd problemau fel tipio anghyfreithlon a setlo anghydfodau efo cymdogion swnllyd.

Ewch yn syth i...

 

Cwynion am sŵn Sut i adrodd llygredd sŵn.

 

Ansawdd dŵr Byddwn yn monitro cyflenwadau dŵr cyhoeddus a phreifat, pyllau nofio a dŵr ymdrochi.

 

Ansawdd aer Gwybodaeth ar fonitro ansawdd aer, llygredd mwg a phroblemau aroglau.

.

 

Tir llygredig Beth ydi tir llygredig a sut i adrodd digwyddiad.

 

Adrodd tipio anghyfreithlon Sut i roi gwybod i ni os bydd sbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

 

Asbestos Ein cyngor ni ar ddelio ag asbestos.

.

Mwy...

Radon