Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Cynllun Datblygu Lleol – Adroddiad Adolygu

Cymeradwyodd Cyngor Sir Ddinbych Adroddiad Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn y cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2017.

Mae’r Adroddiad Adolygu’n rhoi asesiad o berfformiad y CDLl cyfredol ac yn tynnu sylw at yr angen am gynllun newydd.

Adroddiad Adolygu’r CDLl

Cynllun Datblygu Lleol - Cytundeb Cyflawni

Cytunodd Llywodraeth Cymru ar Gytundeb Cyflawni, a fydd yn arwain y broses o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd, ar 22 o Fai 2018.

CDLl - Cytundeb Cyflawni


Cysylltu â ni