Cynllun graddedigion

Mae ein cynlluniau i raddedigion yn rhedeg am un ai flwyddyn neu ddwy flynedd, ac maen nhw’n manteisio ar weledigaeth a meddwl creadigol graddedigion drwy roi cyfle iddyn nhw argymell a chyflenwi newidiadau i’n gwasanaethau. 

Fe fyddech chi, fel person graddedig, yn gyfrifol am amrywiaeth o brosiectau mewn ystod o adrannau a hynny’n cynnwys ffyrdd o weithio sy’n greadigol ac yn arloesol. 

Nid oes unrhyw gyfleoedd i raddedigion ar gael ar hyn o bryd.

Cymwysterau

Mae’n rhaid i chi fod â gradd 2:1 neu well mewn disgyblaeth i gael eich ystyried ar gyfer y cynllun graddedigion. Bydd ar rai o’r cynlluniau angen disgyblaeth benodol ac fe’i rhestrir yn y fanyleb person. 

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

Os byddwch yn llwyddo i gael un o’n lleoliadau i raddedigion, yn ogystal â datblygu eich sgiliau a chael profiad gwerthfawr, byddwch hefyd yn derbyn y canlynol;

  • Cyflog cystadleuol a buddiannau.
  • Mentora a chefnogaeth.
  • Hyfforddiant.
  • Cyfle i weithio ynghyd â chyn-raddedigion a graddedigion presennol dan hyfforddiant mewn prosiectau ar y cyd.

Ein graddedigion llwyddiannus

Bydd llawer o’n graddedigion yn mynd ymlaen i sicrhau swyddi parhaol efo ni. Y person graddedig diweddaraf i wneud hynny ydi Lowri sy’n awr yn Swyddog Moderneiddio Addysg. Gallwch gael gwybod mwy drwy ddarllen am lwyddiant Lowri.

Gallwch hefyd ddarllen am lwyddiant Izzy.