Cynllun Lleoliad yr Haf

Rhwng mis Mehefin a Medi, rydym yn cynnal cynllun lleoliad yr haf ar gyfer unigolion brwdfrydig sy’n gallu darparu cefnogaeth glercol sylfaenol i’n hadrannau. 

Beth y mae’n ei gynnwys?

Mae dyletswyddau yn cynnwys cofnodi data, ffeilio, llungopïo a gwaith gweinyddol swyddfa arall. 

Ble mae’r lleoliadau?

Bydd y lleoliadau ar gael yn amodol ar y galw a’r angen, ond efallai y bydd cyfleoedd i weithio yn y Rhyl, Rhuthun, Dinbych, Prestatyn a Bodelwyddan.