Profiad gwaith

Mae ein lleoliadau profiad gwaith yn darparu cyfle i ddysgu sgiliau newydd, ymarfer arferion gweithio, datblygu dealltwriaeth o faes penodol a gwella eich CV. Mae’r cynllun wedi’i ddylunio ar gyfer rhai mewn addysg a rhai sy’n dymuno dychwelyd i weithio ar ôl seibiant, a gall fod ar gyfer lleoliadau o unrhyw hyd.

Bydd lleoliadau profiad gwaith yn cael eu darparu ar sail cyntaf i’r felin, felly cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted ag y gallwch.

I wneud hyn, bydd angen i chi gysylltu â rheolwr y lleoliad ar y manylion cyswllt isod.Cofiwch bydd yn rhaid i chi ddarparu dyddiadau ar gyfer y lleoliad, hyd y lleoliad, a pham eich bod â diddordeb yn eu maes o waith.

Sylwer ni fydd rhai lleoliadau ar gael am rai cyfnodau yn ystod y flwyddyn am resymau amrywiol. Mae’r golofn olaf yn cael ei diweddaru i adlewyrchu a yw’r lleoliad profiad gwaith ar gael ai peidio ar hyn o bryd. Ar gyfer ymholiadau Profiad Gwaith cyffredinol (yn cynnwys ymholiadau yn perthnasu  including queries relating to placements not listed below) anfonwch e-bost at Cyswllt AD.

Lleoliadau profiad gwaith presennol


Lleoliad

Pecyn gwybodaeth

Rheolwr

Manylion Cyswllt

Statws y Lleoliad

Yn agored i...

Archeoleg

Proffil Lleoliad

Fiona Gale

01352 811029

Ar gael

Bawb

Amgylchedd Adeiledig

Proffil Lleoliad

Gareth Roberts

01824 706717

Ar gael

Bawb

Gwella Busnes a Moderneiddio (nid TGCh)

Proffil Lleoliad

Isabel Williams

01824 708040

Ar gael

Bawb

Trawsnewid Busnes a TGCh

Proffil Lleoliad Sian Thomas 01824 706159 Ddim ar gael Bawb

Derbynfa Caledfryn

Proffil Lleoliad

Nigel Highfield

01824 706748

Ddim ar gael

Bawb

Cefn Gwlad - Warden, AHNE

Proffil Lleoliad

David Shiel

01352 810614

Ar gael

Bawb

Cefn Gwlad - Warden, y Dre

Proffil Lleoliad

Rhun Jones 01978 869618 Ar gael Bawb
Cefn Gwlad - Warden, y Gogledd

Proffil Lleoliad

Garry Davies 01745 356197 Ar gael Bawb

Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Ffion Angharad

01824 706000

Ddim ar gael

Bawb

Rheoli Datblygu

Proffil Lleoliad

Paul Mead

01824 706725

Ar gael

Bawb

Treftadaeth

Proffil Lleoliad

Emma Bunbury

01824 705218

Ar gael

Bawb

Gwasanaethau Cyfreithiol

Proffil Lleoliad

Gary Williams

01824 712577

Ddim ar gael

Fyfyrwyr prifysgol yn unig

Cynllunio Strategol a Thai

Proffil Lleoliad

Angela Loftus

01824 706912

Ar gael

Bawb

Gwarchod y Cyhoedd

Proffil Lleoliad

Emlyn Jones

01824 706350

Ar gael

Bawb

Cefnogi Pobl

Proffil Lleoliad

Katie Newe

01824 712300

Ddim ar gael

Bawb