Cyngor ar swyddi a gyrfaoedd

Mae yna nifer o sefydliadau sy’n cynnig cymorth a chyngor i helpu pobl i fynd yn ôl i weithio neu ddatblygu eu gyrfa.

Gyrfa Cymru

Bydd Gyrfa Cymru’n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i’ch helpu i ddechrau ar eich gyrfa neu ei datblygu.

Ewch i gyrfacymru.com  

ADTRAC

Mae ADTRAC yn cefnogi unigolion rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant ar hyn o bryd a byddant yn darparu cefnogaeth wedi’i phersonoli i unigolion i gael canlyniadau ystyrlon a darparu cyfleoedd i lwyddo.

Mwy...