Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r camau gwirfoddol a'r ysbryd cymunedol sy'n cael eu dangos ar draws Sir Ddinbych yn ein calonogi. Mae’r camau gwirfoddol hyn a’r ysbryd cymunedol yn mynd i fod yn bwysig yn y diwrnodau, yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Mae pobl sy'n ffit ac yn iach ac sy'n dymuno gwirfoddoli i gofrestru yn gallu gwneud hynny

Sefydliadau trydydd sector a gwirfoddol 

Anogir sefydliadau trydydd sector a gwirfoddol hefyd i gofrestru drwy’r un manylion cyswllt. Gall y GGGSD eich rhoi mewn cyswllt â gwirfoddolwyr i helpu i ddarparu'r gefnogaeth rydych yn ei chynnig.

Gwirfoddolwyr

Mae arnom ni eisiau cynyddu a gwella ein cyfleodd gwirfoddoli a chydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr at wella iechyd a lles ein cymunedau.

Ewch yn syth i...

 

Beth yw gwirfoddoli?Gwybodaeth am wirfoddoli.

 

Cyfleoedd gwirfoddoliDewch o hyd i gyfle gwirfoddoli gyda ni.

 

Sir Ddinbych yn gweithioCymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith.

.

Mwy...

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych