Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor

Gallwch gadw golwg ar eich treth y cyngor a gwneud newidiadau gyda chyfrif ar-lein. Mae cofrestru yn gyflym ac yn hawdd.

Mewngofnodwch neu cofrestrwch eich cyfrif

Gyda chyfrif ar-lein, gallwch:

Weld eich manylion ar-lein

Cael gwybod pryd fydd eich taliadau a faint fyddant

Trefnu eFilio

Derbyn biliau a hysbysiadau drwy eich e-bost

Gwneud trefniant talu

Sefydlu cynllun talu i dalu eich treth y cyngor

Cofrestru ar gyfer Debyd Uniongyrchol

Mae talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn ddiogel ac yn hawdd - trefnwch Ddebyd Uniongyrchol ar-lein i dalu eich treth y cyngor

Rhoi gwybod am newid cyfeiriad ar-lein

Rhoi gwybod i ni os ydych yn symud i mewn neu allan o eiddo yn Sir Ddinbych

Cael gwybod faint yw treth y cyngor mewn eiddo

Cael gwybod beth yw band eiddo a faint o dreth y cyngor fyddai'n daladwy

Gwneud cais am Ostyngiad Person Sengl

Gallwch wneud cais ar-lein am 25% o ostyngiad os mai chi yw'r unig oedolyn sy'n byw yn eich prif fan preswylio