Edrych ar Fenter

Meddwl am gychwyn busnes ond angen cyngor ynglŷn â sut i gychwyn?

Caiff prosiect Ymrymuso Economaidd ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol a dyma'ch llwybr chi i ddechrau rhywbeth newydd gyda’r sgiliau a phrofiad sydd gennych chi eisoes.

Gweithdai Edrych ar Fenter

Drwy ein gweithdai Edrych ar Fenter, fe allwn eich helpu i gynllunio eich camau nesaf mewn busnes, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r gweithdai am ddim, heb unrhyw rwymedigaeth i gofrestru i unrhyw beth arall a byddant yn eich cefnogi i feddwl am:

  • beth sydd ei angen i gychwyn busnes
  • datblygu eich sgiliau a’ch profiad yn syniad ar gyfer busnes
  • edrych ar sut y gellir defnyddio diddordeb neu hobi fel sylfaen ar gyfer busnes
  • dysgu i grynhoi eich sgiliau a’ch profiad i wella eich rhagolygon o ran swyddi
  • meddwl am eich camau nesaf mewn cyflogaeth neu hyfforddiant
  • adnabod eich sgiliau ar gyfer cyflogaeth
  • canfod eich cydbwysedd gwaith-bywyd gorau

Bydd modd i chi wrando ar siaradwyr gwadd yn siarad am eu taith nhw a sut y gwnaethant lwyddo i gyrraedd lle maen nhw heddiw.

Dyddiadau, amseroedd a chofrestru

Mae gweithdy mis Gorffennaf 2022 wedi cael ei rannu mewn i ddwy sesiwn gydag wythnos rhyngddynt, bydd pob un yn para am ddwy awr. Rydym ni’n cynnal yr un gweithdy yn y prynhawn ac eto min nos. Gallwch ddewis un o’r canlynol:

  • prynhawn Mercher ar 6 a 13 Gorffennaf, rhwng 2:30pm a 4:30pm
  • nos Fercher ar 6 a 13 Gorffennaf, rhwng 5:30pm a 7:30pm

Cofrestru ar gyfer gweithdy Edrych ar Fenter

Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal yn Saesneg.

Fe fyddwn ni’n cynnal yr un gweithdy ym mis Awst 2022 ac yn cadarnhau’r manylion yn nes at yr amser.

Lleoliad

Costigan’s
40 Bodfor Street
Y Rhyl
LL18 1AT

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch e-bostio buddioncymunedol@sirddinbych.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.