Edrych ar Fenter

Meddwl am gychwyn busnes ond angen cyngor ynglŷn â sut i gychwyn?

Caiff prosiect Ymrymuso Economaidd ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol a dyma'ch llwybr chi i ddechrau rhywbeth newydd gyda’r sgiliau a phrofiad sydd gennych chi eisoes.

Dysgwch fwy am ein gweithdai:

Gweithdai ar-lein ar gyfer archwilio gyrfa mewn gofal plant

Gweithdai ar-lein ar gyfer archwilio gyrfa mewn gofal plant

Drwy ein gweithdai ar gyfer Archwilio Gyrfa mewn Gofal Plant, gallwn eich helpu i gynllunio eich camau nesaf mewn busnes, gwaith neu hyfforddiant. Mae’r digwyddiad ar-lein, am ddim, yn rhoi gwybodaeth am hyfforddiant, cyllid a mynediad at weithio mewn gofal plant. Bydd siaradwyr gwadd yn cynnwys aelodau amrywiol o bartneriaid Cwlwm a darparwyr addysg.

Bydd y gweithdy am ddim hefyd yn darparu gwybodaeth am:

 • sut i ddechrau busnes fel gwarchodwr plant
 • swyddi amrywiol sydd ar gael yn y sector
 • cymwysterau sydd eu hangen i weithio yn y sector gofal plant
 • cyllid a chymorth sydd ar gael
 • sut i ddatblygu eich sgiliau a phrofiad presennol
 • dynodi eich sgiliau ar gyfer gwaith yn y sector
 • meddwl am eich camau nesaf mewn gwaith neu hyfforddiant

Bydd siaradwyr gwadd yn rhoi gwybodaeth am hyfforddiant, cyllid a chamau nesaf. Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau drwy gydol y gweithdy.

Dyddiadau, amseroedd a chofrestru

Rydym yn cynnal dau weithdy yr un fath, sy’n para dwy awr. Gallwch ddewis sesiwn yn y bore neu’r prynhawn:

 • Bore dydd Mawrth - 18 Hydref, 9:30am i 11:30am
 • Prynhawn dydd Mawrth - 18 Hydref, 12:30pm i 2:30pm

Cyflwynir y gweithdy ar-lein drwy Microsoft Teams (gwefan allanol).

Cofrestrwch ar weithdy ar-lein ar gyfer archwilio gyrfa mewn gofal plant

Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal yn Saesneg.

Gweithdai Edrych ar Fenter

Gweithdai Edrych ar Fenter

Drwy ein gweithdai Edrych ar Fenter, fe allwn eich helpu i gynllunio eich camau nesaf mewn busnes, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r gweithdai am ddim, heb unrhyw rwymedigaeth i gofrestru i unrhyw beth arall a byddant yn eich cefnogi i feddwl am:

 • beth sydd ei angen i gychwyn busnes
 • datblygu eich sgiliau a’ch profiad yn syniad ar gyfer busnes
 • edrych ar sut y gellir defnyddio diddordeb neu hobi fel sylfaen ar gyfer busnes
 • dysgu i grynhoi eich sgiliau a’ch profiad i wella eich rhagolygon o ran swyddi
 • meddwl am eich camau nesaf mewn cyflogaeth neu hyfforddiant
 • adnabod eich sgiliau ar gyfer cyflogaeth
 • canfod eich cydbwysedd gwaith-bywyd gorau

Bydd modd i chi wrando ar siaradwyr gwadd yn siarad am eu taith nhw a sut y gwnaethant lwyddo i gyrraedd lle maen nhw heddiw.

Dyddiadau, amseroedd a chofrestru

Mae gweithdy mis Hydref 2022 wedi cael ei rannu mewn i ddwy sesiwn gydag wythnos rhyngddynt, bydd pob un yn para am ddwy awr. Rydym ni’n cynnal yr un gweithdy yn y prynhawn ac eto min nos. Gallwch ddewis un o’r canlynol:

 • prynhawn Iau ar 20 a 27 Hydref, rhwng 2:30pm a 4:30pm
 • nos Iau ar 20 a 27 Hydref, rhwng 5:30pm a 7:30pm

Cofrestru ar gyfer gweithdy Edrych ar Fenter

Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal yn Saesneg.

Lleoliad

Costigan’s
40 Bodfor Street
Y Rhyl
LL18 1AT

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch e-bostio buddioncymunedol@sirddinbych.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.