Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt)

Funded by UK Government logo

Hoffech chi gadw'n gynnes y gaeaf hwn a chwrdd â phobl newydd? Oes arnoch chi awydd cael sgwrs, paned o de, cymryd rhan mewn gweithgareddau difyr i'r teulu, neu ddarllen llyfr?

Os felly, mae lleoliadau ar draws Sir Ddinbych sy'n cynnig lle croesawgar, cyfforddus yn ystod y dydd i sgwrsio, cael lluniaeth, gwneud gweithgaredd, cael cyngor neu ymlacio, fel rhan o brosiect 'Canolfan Glyd'.

Mae pob lleoliad yn darparu profiad gwahanol i bawb. Bydd rhai lleoliadau yn cynnig gweithgareddau a gwasanaethau eraill megis Wi-Fi am ddim.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, sy'n dod â phartneriaid at ei gilydd trwy fenter Croeso Cynnes i gefnogi hyn.

Croeso i bawb.

Mae'r prosiect Canolfannau Clyd bellach wedi cau. Mae lleoliadau eraill ledled y sir sydd hefyd yn cynnig gwahanol weithgareddau cymdeithasol, mae mwy o wybodaeth ar DEWIS Cymru (gwefan allanol).

Mwy o wybodaeth

Mae cyllid Costau Byw Sir Ddinbych ar gyfer canolfannau clyd bellach wedi cau, fodd bynnag os oes gennych chi syniad neu brosiect yr hoffech chi ei sefydlu, ewch i’n tudalen Datblygu Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r prosiect hwn yn rhan o Fudiad 2025, sy’n dod â phartneriaid at ei gilydd trwy fenter Canolfannau Clyd i gefnogi hyn.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i GOV.UK (gwefan allanol).

Powered by Levelling Up logo