Cysylltu â ni

O ymholiadau cyffredinol i awgrymiadau a chwynion.

Services and information

Arlein

Ymholiadau cyffredinol. I gael cyngor a gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Ffôn

01824 706000

Ganolfan Gyswllt Cwsmer (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb tan 5yh).

Swyddfeydd y cyngor

Dod o hyd i'ch swyddfa cyngor neu Siop Un Alwad agosaf.

Ysgrifennwch atom

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ.

Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Defnyddiwch ein cynllun 'Eich Llais' i wneud cwyn neu ganmoliaeth.

Ffonio'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Oedolion: 0300 456 1000
Plant: 01824 712200
Gyda'r nos a phenwythnosau: 0345 053 3116.

Ffurflenni arlein

Ffurflenni arlein.

Adborth ar y wefan

Adborth ar y wefan.

Gwybodaeth am y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.