Cysylltu â ni 

O ymholiadau cyffredinol i awgrymiadau a chwynion. 

Gwaith cynnal a chadw hanfodol: teleffoni

Efallai bydd ymyrraeth i alwadau ffôn i mewn ac allan rhwng 6pm a 9pm ar ddydd Mercher 27 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.


Services and information

Cysylltwch â ni ar-lein

Cysylltwch â ni ar-lein, gan gynnwys ymholiadau cyffredinol.

Ffôn

01824 706000

Ganolfan Gyswllt Cwsmer (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb tan 5yh).

Swyddfeydd y cyngor

Dod o hyd i'ch swyddfa cyngor neu Siop Un Alwad agosaf.

Ysgrifennwch atom

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ.

Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Defnyddiwch ein cynllun 'Eich Llais' i wneud cwyn neu ganmoliaeth.

Ffonio'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Oedolion: 0300 456 1000
Plant: 01824 712200
Gyda'r nos a phenwythnosau: 0345 053 3116.

Adborth ar y wefan

Adborth ar y wefan.