Argyfyngau

Dewch i ddysgu am gynllunio ar gyfer argyfyngau yn Sir Ddinbych a delio â nhw. 

Services and information

Gwasanaethau Brys

Gwybodaeth am wasanaethau brys yn Sir Ddinbych.

Cynllunio brys

Sut allwn ni helpu yn ystod argyfwng ac ysgrifennu eich cynllun brys eich hunan.

Llifogydd

Beth i'w wneud os bydd llifogydd.

Tywydd eithafol

Gwybodaeth a chyngor am dywydd eithafol.

Rhybuddion Brys

Mae system Rhybuddion Brys newydd llywodraeth y DU yn fyw.

Yn dilyn argyfwng

Darganfod y camau i’w cymryd yn dilyn argyfwng.

Colli cyflenwad pŵer ac argyfyngau

105 yn rhif newydd y gallwch ei ffonio i roi gwybod neu gael gwybodaeth am doriad trydan.

Deunyddiau peryglus

Cyngor a gwybodaeth ar achosion sy’n ymwneud â deunyddiau peryglus.

Gwiriadau diogelwch tân

Atal tanau rhag cychwyn, larymau tân am ddim a beth i’w wneud yn ystod tân.

Gadael mewn argyfwng

Cyngor ar baratoi i wacáu'r adeilad.

Parhad busnes

Sut y gall eich busnes yn cynllunio ar gyfer argyfwng.

Gogledd Cymru: Paratoi ar gyfer argyfyngau

Fel rhan o'r gwaith paratoi ar gyfer argyfyngau ar draws y rhanbarth, mae partneriaid allweddol yn cydweithio i baratoi Cofrestr Risg Cymunedol Gogledd Cymru.