Gwybodaeth am y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Casgliadau aelwydydd

Bydd yr holl gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn cael ei gwneud ar y diwrnod arferol gan fod 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr ar y penwythnos eleni. Bydd casgliadau yn cael eu cynnal ar y diwrnod arferol hyd yn oed oes ydi hi’n wyliau cyhoeddus. Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich biniau allan erbyn 7am. 

Ganfod pryd fydd eich biniau’n cael eu casglu a lawrlwythwch eich calendr casgliadau bin.

Rhagor o wybodaeth am waredu neu ailgylchu'r canlynol:

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu masnachol

Bydd casgliadau yn cael eu cynnal ar y diwrnod arferol hyd yn oed oes ydi hi’n wyliau cyhoeddus.

Casgliadau Gwastraff Gardd

Bydd casgliadau yn cael eu cynnal ar y diwrnod arferol hyd yn oed oes ydi hi’n wyliau cyhoeddus. Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich biniau allan erbyn 7am. 

Tanysgrifiadau gwastraff gardd

Ni fydd unrhyw danysgrifiadau, adnewyddiadau neu uwchraddio ar-lein ar gyfer casgliadau gwastraff gardd a wneir ar ôl 4pm ar ddydd Iau, 22 Rhagfyr yn cael eu prosesu tan ddydd Mercher, 4 Ionawr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi. 

Parcio am ddim ar ôl 3pm

Gallwch barcio am ddim yn rhai o’n meysydd parcio ar ôl 3pm tan 31 Rhagfyr.

Mwy am barcio am ddim ar ôl 3pm.

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgell ar-lein yn agored drwy gydol cyfnod y Nadolig a gallwch ymuno â’r llyfrgell am ddim ar-lein.

Gallwch lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, papurau newydd a chylchgronau am ddim fel aelod o’r llyfrgell. Gallwch wybod mwy am wasanaethau digidol a gwybodaeth mewn llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ymweld â’n hoffer ar gyfer darllenwyr i ddod o hyd i adnoddau a gwybodaeth ar-lein ar sut i’w defnyddio nhw.

Gwyliau ysgol

Darganfyddwch pryd mae ysgolion yn gorffen dros y Nadolig a phryd maen nhw’n ailddechrau fis Ionawr.

Oriau cau ac agor

Gwybodaeth oriau cau ac agor ein gwasanaethau ac adeiladau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Ardrethi busnes
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:45am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Budd-daliadau
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:45am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Canolfan Gyswllt a Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Canolfan Gyswllt

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau

Gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau agor y Ganolfan Gyswllt, gallwch ffonio 0300 123 30 68.

Carchar Rhuthun
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Gwarchod y Cyhoedd
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Gwasanaethau Addysg
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo

Mae hyn yn cynnwys: y Ganolfan Gyswllt Tai, Cynnal a Chadw Tai, Desg Gymorth Adeiladau a Chynnal a Chadw Eiddo

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Gwasanaethau Phlant
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 8:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau

Bydd y Tîm Dyletswydd Brys ar gael yn ystod oriau tu allan i'r swyddfa, penwythnosau a Gwyliau Banc ar gyfer argyfyngau.

Rhif ffôn y Tîm ar Ddyletswydd Brys: 0345 053 3116

Harbwr y Rhyl
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: 9am i 1pm
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: 9am i 5pm
Meysydd parcio

Meysydd parcio ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022

Bydd y meysydd parcio canlynol ar gau Ddydd Sul 25 Rhagfyr 2022:

 • Lôn Ffynnon Barcer (ardaloedd dan sylw), Dinbych
 • Canolog, y Rhyl
 • Theatr y Pafiliwn, y Rhyl
 • Nova Gorllewin, Prestatyn
 • Beach Road East, Prestatyn

Dydd Sul 1 Ionawr 2023

Bydd Lôn Ffynnon Barcer (ardaloedd dan sylw), Dinbych ar gau Ddydd Sul 1 Ionawr 2023.

Nantclwyd y Dre
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 10am to 3pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 10am to 3pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 10am to 3pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 10am to 3pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Parciau gwastraff ac ailgylchu

Bydd y Parciau Ailgylchu yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun ar agor i’r cyhoedd bob dydd yn ôl yr arfer ar wahân i 25 Rhagfyr, 26 Rhagfyr 2022 ac 1 Ionawr 2023.

Ni fydd wasanaethau ailgylchu bore Sadwrn yn Pafiliwn Llangollen ar 24 Rhagfyr 2022.

Mae’n rhaid i chi archebu slot apwyntiad ymlaen llaw cyn ymweld. Ni chaniateir mynediad i unrhyw un sydd heb drefnu apwyntiad.

Parc Gwledig Loggerheads

Canolfan Ymwelwyr Loggerheads

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau<< /li>
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: 10am i 4pm
Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Mae hyn yn cynnwys: Cydymffurfiaeth Cynllunio a Chynllunio, Pridiannau Tir, Cadwraeth a Rheoli Adeiladu.

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Sir Ddinbych Yn Gweithio
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 9am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:30am i 3:45pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 8:30am i 3:45pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau

Swyddfeydd Gofrestru Rhuthun

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Tîm Atal Digartrefedd
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 9am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Treth y cyngor
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8:45am i 5pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8:45am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau
Un Pwynt Mynediad (UPM) (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

Bydd Un Pwynt Mynediad (UPM) ar gael dros y ffôn ac ar-lein yn ystod oriau agor.

Darganfyddwch mwy am UPM.

Amseroedd agor a chau ar gyfer UPM

 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: 8am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm/li>
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: 10am i 4pm

Bydd y Tîm Dyletswydd Brys ar gael os bydd argyfwng pan mae'r gwasanaeth ddim ar gael

Rhif ffôn y Tîm ar Ddyletswydd Brys: 0345 053 3116

Gwasanaeth Ieuenctid
 • Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022: 9am i 8:30pm
 • Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022: 9am i 8:30pm
 • Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2022: 9am i 8:30pm
 • Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mawrth 27 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Iau 29 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Gwener 30 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 1 Ionawr 2023: Ar gau
 • Dydd Llun 2 Ionawr 2023: Ar gau