Gwybodaeth am y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Casgliadau aelwydydd

Bydd yr holl gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn cael ei gwneud ar y diwrnod arferol gan fod 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr ar y penwythnos eleni. Bydd casgliadau yn cael eu cynnal ar y diwrnod arferol hyd yn oed oes ydi hi’n wyliau cyhoeddus. Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich biniau allan erbyn 7am. 

Ganfod pryd fydd eich biniau’n cael eu casglu a lawrlwythwch eich calendr casgliadau bin.

Papur lapio a chardiau Nadolig

Ni ellir ailgylchu papur lapio a chardiau Nadolig sy’n cynnwys ffoil tun neu gliter ac mae’n rhaid eu rhoi yn y bin gwastraff. Tynnwch rhubanau, cwlwm, llinyn a thâp oddi ar bapur lapio arall cyn i chi ei ailgylchu.

Gwastraff bwyd

Dros gyfnod yr ŵyl rydym yn ailgylchwch mwy o wastraff bwyd nag unrhyw amser arall. Wrth i’ch rholyn o fagiau gwastraff bwyd compostadwy redeg allan, bydd yn dangos tag melyn. Gallwch ysgrifennu enw/rhif eich tŷ/ fflat a chod post ar y label a’i glymu i ddolen eich cadi gwastraff bwyd ar y diwrnod casglu fel y gall y criw adael rholyn newydd i chi yn awtomatig. Dyma’r ffordd fwyaf syml a chyflymaf i gael mwy o fagiau gwastraff bwyd yn rhad ac am ddim.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu masnachol

Bydd yr holl gasgliadau gwastraff ac ailgylchu masnachol yn cael ei gwneud ar y diwrnod arferol gan fod 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr ar y penwythnos eleni. Bydd casgliadau yn cael eu cynnal ar y diwrnod arferol hyd yn oed oes ydi hi’n wyliau cyhoeddus.

Casgliadau Gwastraff Gardd

Bydd yr holl gasgliadau gwastraff gardd yn cael ei gwneud ar y diwrnod arferol gan fod 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr ar y penwythnos eleni. Bydd casgliadau yn cael eu cynnal ar y diwrnod arferol hyd yn oed oes ydi hi’n wyliau cyhoeddus. Sicrhewch eich bod wedi rhoi eich biniau allan erbyn 7am. 

Tanysgrifiadau gwastraff gardd

Ni fydd unrhyw danysgrifiadau, adnewyddiadau neu uwchraddio ar-lein ar gyfer casgliadau gwastraff gardd a wneir ar ôl 4pm ar ddydd Iau, 23 Rhagfyr yn cael eu prosesu tan ddydd Mercher, 5 Ionawr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi. 

Digwyddiadau

Dylai unrhyw un sy’n mynychu neu’n trefnu digwyddiad dros gyfnod y Nadolig ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer twristiaeth a lletygarwch (gwefan allanol).

Parcio am ddim ar ôl 3pm

Gallwch barcio am ddim yn rhai o’n meysydd parcio ar ôl 3pm tan 31 Rhagfyr.

Mwy am barcio am ddim ar ôl 3pm.

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgell ar-lein yn agored drwy gydol cyfnod y Nadolig a gallwch ymuno â’r llyfrgell am ddim ar-lein.

Gallwch lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, papurau newydd a chylchgronau am ddim fel aelod o’r llyfrgell. Gallwch wybod mwy am wasanaethau digidol a gwybodaeth mewn llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ymweld â’n hoffer ar gyfer darllenwyr i ddod o hyd i adnoddau a gwybodaeth ar-lein ar sut i’w defnyddio nhw.

Gwyliau ysgol

Darganfyddwch pryd mae ysgolion yn gorffen dros y Nadolig a phryd maen nhw’n ailddechrau fis Ionawr.

Oriau cau ac agor

Gwybodaeth oriau cau ac agor ein gwasanaethau ac adeiladau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Gwasanaethau Addysg a Phlant
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Ian 23 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8.30am i 1pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Ian 30 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau
Ardrethi busnes
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Ian 23 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8.45am i 12.30pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Ian 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau
Budd-daliadau
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Ian 23 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8.45am i 12.30pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Ian 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau
Caledfryn (Dinbych)

Mae Caledfryn ynghau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Canolfan Gyswllt a Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Canolfan Gyswllt

 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 8.30am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8.30am i 1pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau

Gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau agor y Ganolfan Gyswllt, gallwch ffonio 0300 123 30 68.

Cyfryngau Cymdeithasol

Ni fydd prif sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cyngor yn cael eu monitro rhwng 24 Rhagfyr 2021 a 4 Ionawr 2022. Rhestrir y rhain isod:

Dylid adrodd am unrhyw argyfwng drwy ffonio’r rhif ffôn Argyfyngau y Tu Allan i Oriau. Byddwn yn ymateb i unrhyw negeseuon neu sylwadau ar Twitter a Facebook pan fyddwn yn dychwelyd i’r swyddfa ar 4 Ionawr 2022.

Cofiwch: Peidiwch byth â defnyddio ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i adrodd am argyfyngau, hyd yn oed yn ystod oriau swyddfa arferol.

Harbwr y Rhyl
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 9am i 1pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: 9am i 5pm
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: 9am i 5pm
Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Bydd ein holl lyfrgelloedd a Siopau Un Alwad ynghau o brynhawn Noswyl Nadolig tan ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022.

Oriau agor Noswyl Nadolig

 • Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen: 9.30am i 1pm
 • Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych: 9.30am i 1pm
 • Llangollen Library and One Stop Shop: 9am i 1pm
 • Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn: 9.30am i 1pm
 • Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan: 9.30am i 12.30pm
 • Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl: 9.30am i 12.30pm
 • Llyfrgell Rhuthun: 9.30am i 1pm
 • Siop Un Alwad Rhuthun: 9am i 1pm
 • Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy: 9.30am to 12.30pm
Meysydd parcio

Meysydd parcio ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

Bydd y meysydd parcio canlynol ar gau ddydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

 • Lôn Ffynnon Barcer (ardaloedd dan sylw), Dinbych
 • Canolog, y Rhyl
 • Theatr y Pafiliwn, y Rhyl
 • Nova Gorllewin, Prestatyn
 • Beach Road East, Prestatyn

Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021

Bydd Lôn Ffynnon Barcer (ardaloedd dan sylw), Dinbych ar gau ddydd Sul 26 Rhagfyr 2021.

Dydd Sul 2 Ionawr 2022

Bydd Lôn Ffynnon Barcer (ardaloedd dan sylw), Dinbych ar gau ddydd Sul 2 Ionawr 2022.

Parciau gwastraff ac ailgylchu

Bydd y Parciau Ailgylchu yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun ar agor i’r cyhoedd bob dydd yn ôl yr arfer ar wahân i 25 Rhagfyr, 26 Rhagfyr 2021 ac 1 Ionawr 2022.

Bydd y gwasanaethau ailgylchu ar ddydd Sadwrn ym Maes Parcio Lôn Las, Corwen yn digwydd yn ôl yr arfer ar ddydd Sadwrn 18 Rhagfyr 2021. Ni fydd unrhyw wasanaethau bore Sadwrn ar 25 Rhagfyr 2021 na 1 Ionawr 2022.

Mae’n rhaid i chi archebu slot apwyntiad ymlaen llaw cyn ymweld. Ni chaniateir mynediad i unrhyw un sydd heb drefnu apwyntiad.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Parc Gwledig Loggerheads

Parc Loggerheads

 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: 8am i 6pm
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: 8am i 6pm

Canolfan Ymwelwyr Loggerheads

 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: 10am i 4pm
Plas Newydd, Llangollen

Bydd y gerddi ym Mhlas Newydd, Llangollen ar agor drwy Nadolig a'r Flwyddyn Newydd rhwng 8am a 5pm.

Sir Ddinbych Yn Gweithio
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Ian 23 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Ian 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau
Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8:30am i 12:30pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: 8:30am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau

Swyddfeydd Gofrestru Rhuthun

 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 8:30am i 4:15pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau
Treth y cyngor
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Ian 23 Rhagfyr 2021: 8.45am i 5pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8.45am i 12.30pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Ian 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau
Tŷ Russell (y Rhyl)

Mae Tŷ Russell ynghau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Un Pwynt Mynediad (UPM) (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

Bydd Un Pwynt Mynediad (UPM) ar gael dros y ffôn ac ar-lein yn ystod oriau agor.

Darganfyddwch mwy am UPM.

Amseroedd agor a chau ar gyfer UPM

 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: 8am i 5pm
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: 10am i 4pm
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: 10am i 4pm
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: 10am i 4pm
Gwasanaeth Ieuenctid
 • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021: 9am i 8.30pm
 • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021: 9am i 8.30pm
 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021: 9am i 5pm
 • Dydd Ian 23 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Sul 26 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Ian 30 Rhagfyr 2021: Ar gau
 • Dydd Gwener 31 Ionawr 2021: Ar gau
 • Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Sul 2 Ionawr 2022: Ar gau
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022: Ar gau