Cwcis

Defnyddio Cwcis

Cwcis yw neges fechan a rhoddir ar eich porwr gwe gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Mae'r porwr yn cadw'r neges mewn ffeil testun, ac yna caiff y neges ei hanfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinyddwr. Maent yn cael eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella gwybodaeth gyfredol ddienw am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i'n helpu i wybod beth maent yn ei feddwl sy'n diddorol a defnyddiol ar ein gwefan.

Gosodiadau cwcis

Y cwcis rydym ni'n eu defnyddio

Mae'r penawdau isod yn esbonio pa gwcis sydd wedi eu gosod ar ein gwefan a pham.

Content Management System ASP Session

Cwcis a ddefnyddir gan System Rheoli Cynnwys y Wefan.

ASP.NET_SessionId

Mae’r system rheoli cynnwys yn defnyddio’r cwci hwn wrth i chi symud o un dudalen i’r llall o fewn y wefan. Bydd yn cadw cofnod o’ch sesiwn tra rydych ar y wefan. Bydd y cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Mae'r cwci hwn yn hanfodol.

Gosodiadau cwcis a ffefrir

Cwcis a ddefnyddir gan ddewisiadau gosodiadau cwcis.

dcc_pref

Defnyddir i arbed eich gosodiadau cwcis a ffefrir. Mae'r cwci hwn yn hanfodol.

Cwcis Google Analytics

Cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics.

_ga

Defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Mae’r cwci hwn yn cael ei osod os yw cwcis yn cael eu derbyn.

_ga_2QM51GMV68

Defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Mae’r cwci hwn yn cael ei osod os yw cwcis yn cael eu derbyn.

_ga_PNP8P392JV

Defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Mae’r cwci hwn yn cael ei osod os yw cwcis yn cael eu derbyn.

_gid

Defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Mae’r cwci hwn yn cael ei osod os yw cwcis yn cael eu derbyn.

_gat_gtag_UA_42908776_1

Mae’r cwci hwn dros dro sy’n cael ei osod os yw cwcis yn cael eu derbyn. Dylai’r cwci hwn ddod i ben ar ôl ychydig funudau.

_gat_gtag_UA_42908776_2

Mae’r cwci hwn dros dro sy’n cael ei osod os yw cwcis yn cael eu derbyn. Dylai’r cwci hwn ddod i ben ar ôl ychydig funudau.

Alla i ddileu neu gyfyngu ar gwcis?

Gosodiadau cwcis

Rydym yn argymell eich bod yn caniatau'r cwcis uchod, ond o byddwch yn penderfynu y byddech yn hoffi dileu neu reoli pa gwcis a ganiateir, yna gellir cael hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn trwy fynd ar aboutcookies.org (gwefan allanol).

I ddileu cwcis neu wrthod cwcis

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn cael eu gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu newid y gosodiadau ar eich porwr gwe i wrthod pob cwci, neu i roi gwybod i chi bob tro mae cwci yn cael ei anfon i'ch cyfrifadur, gan roi'r dewis p'un ai i dderbyn neu beidio.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. Os nad ydych am derbyn cwcis o'r wefan hon, dewiswch osodiadau cwcis dan y gosodiadau preifatrwydd yn eich dewisiadau porwr, ychwanegwch ein parth at y rhestr o wefannau nad ydych am dderbyn cwcis ganddynt.

Cwcis (gwefan allanol)

Dewiswch i beidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan (gwefan allanol).

Os ydych yn gosod eich porwr i wrthod cwcis, dylech fod yn ymwybodol efallai na fydd rhywfaint o ymarferoldeb ar wahanol wefannau yn gwiethio.