Gwneud cais am randir

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Manylion y rhandir
  • Ble hoffech chi wneud cais am randir?
  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch gôd post Sir Ddinbych, yna pwyswch y botwn 'Canfod cyfeiriad'.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.