Hwb Dinbych

Mynd yn syth i:

Denbigh Hwb

Oriau agor

Dydd Mercher 6pm tan 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 7 ac 8.

Dydd Iau 6pm tan 8pm: sesiwn hŷn i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 9 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Sesiwn iau

Hydref 2023

Hydref 2023

4 Hydref: Noson Cwis

Pobl ifanc i gymryd rhan mewn noson Cwis gyda'n meistr cwis Alex.


11 Hydref: Noson prosiect beiciau Drosi

Bydd pobl ifanc yn cwrdd â thîm prosiect beiciau Drosi - dewch â'ch beiciau i ddysgu sut i'w trwsio a'u cynnal a’u cadw eich hun.


18 Hydref: Cyfle i ddysgu sut i fod yn artist balŵns

Bydd pobl ifanc yn dysgu'r sgiliau i wneud bwa balŵns gyda'n hartist balŵns ein hunain.


25 Hydref: Noson Calan Gaeaf

Caiff pobl ifanc fwynhau noson llawn hwyl a gemau Calan Gaeaf arswydus.


Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner tymor

Trip i'r sinema

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner tymor

Trip i'r sinema.


8 Tachwedd: Wythnos diogelwch tân

Pobl ifanc i gymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth diogelwch tân a gynhelir gan Wasanaeth Tân Gogledd Cymru.


15 Tachwedd: Wythnos Dragon’s Den

Wythnos Dragon’s Den Gwasanaethau Ieuenctid Sir Ddinbych.


22 Tachwedd: Y gymuned ar adeg y Nadolig

Trafodaethau gyda phobl ifanc am ffyrdd y gallwn ledaenu hapusrwydd o fewn y gymuned adeg y Nadolig.


29 Tachwedd: Cystadleuaeth Pŵl

Pobl ifanc i gystadlu mewn gwahanol gystadlaethau pŵl, yn unigol ac mewn timau – gan gynnwys ‘killer pool’, yr enillydd i aros a sgiliau yn erbyn y cloc.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

6 Rhagfyr: Noson Crefft Nadolig

Caiff pobl ifanc wneud cardiau ac addurniadau Nadolig fel anrhegion i deulu a ffrindiau.


13 Rhagfyr: Noson ffilm Nadolig fawr

Noson ffilm Nadolig FAWR, ar y sgrin FAWR. Bydd gan bobl ifanc ddewis o dair ffilm (a ddewisir drwy bleidlais) gan fwynhau popcorn a byrbrydau melys.

Sesiwn hŷn

Hydref 2023

Hydref 2023

5 Hydref: Noson her Lego a chwis

Pobl ifanc i gymryd rhan yn noson her adeiladu Lego a chwis, gyda’n meistr cwis Alex.


12 Hydref: Noson prosiect beiciau Drosi

Bydd pobl ifanc yn cwrdd â thîm prosiect beiciau Drosi - dewch â'ch beiciau i ddysgu sut i'w trwsio a'u cynnal a’u cadw eich hun.


19 Hydref: Cyfle i ddysgu sut i fod yn artist balŵns

Bydd pobl ifanc yn dysgu'r sgiliau i wneud bwa balŵns gyda'n hartist balŵns ein hunain.


26 Hydref: Noson Calan Gaeaf a fan gemau

Caiff pobl ifanc fwynhau noson llawn hwyl a gemau Calan Gaeaf arswydus.
Fan gemau o'r radd flaenaf, yn cynnwys y gemau Xbox a Playstation diweddaraf.


Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner tymor

Trip i'r sinema

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner tymor

Trip i'r sinema.


9 Tachwedd: Wythnos diogelwch tân a her Batak

Pobl ifanc i gymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth diogelwch tân a gynhelir gan Wasanaeth Tân Gogledd Cymru.
Ras yn erbyn y cloc yn her ymateb cyflym Batak.


16 Tachwedd: Wythnos Dragon’s Den

Wythnos Dragon’s Den Gwasanaethau Ieuenctid Sir Ddinbych.
Cystadleuaeth Nintendo Mario Kart a FIFA.


23 Tachwedd: Y gymuned ar adeg y Nadolig

Trafodaethau gyda phobl ifanc am ffyrdd y gallwn ledaenu hapusrwydd o fewn y gymuned adeg y Nadolig.
Cyfle i wneud bwa balŵns hefyd.


30 Tachwedd: Cystadleuaeth Pŵl

Pobl ifanc i gystadlu mewn gwahanol gystadlaethau pŵl, yn unigol ac mewn timau – gan gynnwys ‘killer pool’, yr enillydd i aros a sgiliau yn erbyn y cloc.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

7 Rhagfyr: Noson Crefft Nadolig

Caiff pobl ifanc wneud cardiau ac addurniadau Nadolig fel anrhegion i deulu a ffrindiau.


14 Rhagfyr: Noson ffilm Nadolig fawr

Noson ffilm Nadolig FAWR, ar y sgrin FAWR. Bydd gan bobl ifanc ddewis o dair ffilm (a ddewisir drwy bleidlais) gan fwynhau popcorn, byrbrydau melys a malws melys wedi'u tostio.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Hwb Dinbych (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Hwb Dinbych (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • Mynediad i bobl anabl
  • WiFi am ddim
  • Bwrdd pŵl
  • Tennis bwrdd
  • Playstation
  • Cegin
  • Deunyddiau celf a chrefft

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Andrew Williams ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol ardal Dinbych a Rhuthun. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

HWB Dinbych
Smithfield Road
Dinbych
LL16 3UW

Cysylltwch â Hwb Dinbych arlein

Ffôn: 01824 703820

Rhif ffôn symudol Andrew Willams: 07833 255607

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Meysydd parcio agosaf y Cyngor ydi:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.