Clwb ieuenctid Llanelwy

Mynd yn syth i:

Oriau agor

Dydd Llun 6pm i 8pm: i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 7 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Hydref 2023

Hydref 2023

2 Hydref: Gwneud tôsti – her melys a sawrus

Gwnewch tostenni yn ddiddorol – pwy all feddwl am gymysgedd melys a sawrus? Beth am ddathlu gwahanol syniadau!


9 Hydref: Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddigartrefedd

Gwybodaeth ymwybyddiaeth o ddigartrefedd. Yna cwis gwir neu gau gyda gwobrau a gemau.


16 Hydref: Noson Samurai

Blas ar ddiwylliant Japan am un noson – rhowch gynnig ar sushi, cewch weld Samurai go iawn yn ei wisg lawn, gan gynnwys arddangosiadau.
Crefft Calan Gaeaf ar gyfer y parti yr wythnos nesaf.
Paratoi ar gyfer cyflwyniad Dragon’s Den.


23 Hydref: Dathliadau noson Calan Gaeaf

Cystadlaethau parti Calan Gaeaf wedi'u hamseru ar gyfer towcio afalau a lapio mymi! Crefft a cherddoriaeth ar thema Calan Gaeaf.


Week starting 30 Hydref: Trip i’r Sinema

Trip i’r Sinema - dyddiad i’w gadarnhau.

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Week starting 30 Hydref: Trip i’r Sinema

Trip i’r Sinema - dyddiad i’w gadarnhau.


6 Tachwedd: Noson Tân Gwyllt

Crefftau a pheintio tân gwyllt, cyfle i wneud eich afalau siocled, taffi triog a bysedd siocled sgleiniog eich hun!
Ymarfer cyflwyniad Dragon’s Den.


13 Tachwedd: Noson marmor – dathlu arbrofion gwyddonol a bod yn greadigol

Cyfle i wneud patrymau marmor hardd a lliwgar wedi'u hargraffu ar gerrig.
Cyflwyniad Dragon’s Den i banel.


20 Tachwedd: Cerrig poeni

Beth am beintio cerrig gyda phryderon personol neu atgofion hapus i'w gosod y tu allan i'r llyfrgell.


27 Tachwedd: Twrnamaint adeiladu cwpanau

Adeiladwch eich tŵr o gwpanau a chymerwch ran mewn cystadleuaeth adeiladu cwpanau wedi'i hamseru.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

4 Rhagfyr: Addurno cardiau Nadolig

Cyfle i wneud cardiau Nadolig ar gyfer teulu a ffrindiau.


11 Rhagfyr: Parti Nadolig

Parti Nadolig i ddathlu sesiwn olaf y flwyddyn!

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Llanelwy (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Llanelwy (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • PlayStation 4
  • Gemau bwrdd
  • Deunyddiau celf a chrefft
  • Offer chwaraeon

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Tudur Parry ydi Weithiwr Ieuenctid Cymunedol ar gyfer Prestatyn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo hi wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Clwb ieuenctid Llanelwy
The St Asaph Community Church
28 High Street
Llanelwy
LL17 0RD

Cysylltwch â chlwb ieuenctid Llanelwy arlein

Ffôn: 07795051832

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Maes parcio agosaf y Cyngor ydi:

Llanelwy: Lawnt Fowlio

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.