Canolfan ieuenctid Prestatyn

Mynd yn syth i:

Prestatyn youth centre

Oriau agor

 • Dydd Mawrth 6pm i 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 6, 7 ac 8.
 • Dydd Mercher 6pm i 8pm: sesiwn hŷn i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 9 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Sesiwn iau

Hydref 2023

Hydref 2023

3 Hydref: Coginio darbodus

Trafodaeth: Mis Pasta Cenedlaethol a Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi.

Gweithgaredd: Cewch goginio pasta o wahanol siapiau a meintiau gyda sawsiau gwahanol.


10 Hydref: Crefft gystadleuol

Cystadlaethau ar gyfer gorchuddion mymi a sioe ffasiwn papur newydd.


17 Hydref: Bwyta'n iach

Coginio pizza iach.


24 Hydref: Ymwybyddiaeth ofalgar

Gweithgaredd ymwybyddiaeth ofalgar - tynnu llun tra’n gwrando ar gerddoriaeth.


Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.


7 Tachwedd: Noson Tân Gwyllt

Diwrnod Cenedlaethol Cofleidio Tedi. Gweithgaredd crefft coelcerth a thân gwyllt.


14 Tachwedd: Trafodaethau a Dragon’s Den

Trafodaeth: Diwrnod Diabetes y Byd.

Gweithgaredd:Cyflwyniad y Cyngor Ieuenctid ar weithgaredd Dragon’s Den.


21 Tachwedd: Crefft – marmor

Cynfas marmor / cerrig bach / poteli.


28 Tachwedd: Celf a Chrefft, cystadleuaeth pŵl

Sesiwn celf a chrefft. Twrnamaint pŵl ac aml-chwaraeon clwb ieuenctid Prestatyn.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

5 Rhagfyr: Crefftau Nadolig

Gwneud cardiau ac addurniadau Nadolig.


12 Rhagfyr: Parti Nadolig

Noson parti Nadolig yn y ganolfan ieuenctid!


18 Rhagfyr: Dim sesiwn (hyfforddiant staff)

Mae'n ddrwg gennym, bydd y ganolfan ar gau ar gyfer hyfforddiant hanfodol i staff yr wythnos hon.

Sesiwn hŷn

Hydref 2023

Hydref 2023

4 Hydref: Coginio darbodus

Trafodaeth: Mis Pasta Cenedlaethol a Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi.

Gweithgaredd: Cewch goginio pasta o wahanol siapiau a meintiau gyda sawsiau gwahanol.


11 Hydref: Crefft gystadleuol

Cystadlaethau ar gyfer gorchuddion mymi a sioe ffasiwn papur newydd.


18 Hydref: Bwyta'n iach

Coginio pizza iach.


25 Hydref: Ymwybyddiaeth ofalgar

Gweithgaredd ymwybyddiaeth ofalgar - tynnu llun tra’n gwrando ar gerddoriaeth.


Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.


8 Tachwedd: Noson Tân Gwyllt

Diwrnod Cenedlaethol Cofleidio Tedi. Gweithgaredd crefft coelcerth a thân gwyllt.


15 Tachwedd: Trafodaethau a Dragon’s Den

Trafodaeth: Diwrnod Diabetes y Byd.

Gweithgaredd:Cyflwyniad y Cyngor Ieuenctid ar weithgaredd Dragon’s Den.


22 Tachwedd: Crefft – marmor

Cynfas marmor / cerrig bach / poteli.


29 Tachwedd: Celf a Chrefft, cystadleuaeth pŵl

Sesiwn celf a chrefft. Twrnamaint pŵl ac aml-chwaraeon clwb ieuenctid Prestatyn.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

6 Rhagfyr: Crefftau Nadolig

Gwneud cardiau ac addurniadau Nadolig.


13 Rhagfyr: Parti Nadolig

Noson parti Nadolig yn y ganolfan ieuenctid!


18 Rhagfyr: Dim sesiwn (hyfforddiant staff)

Mae'n ddrwg gennym, bydd y ganolfan ar gau ar gyfer hyfforddiant hanfodol i staff yr wythnos hon.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Prestatyn (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Prestatyn (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

 • Mynediad i bobl anabl
 • WiFi am ddim
 • Bwrdd pŵl
 • Tennis bwrdd
 • Playstation
 • Cegin
 • Neuadd chwaraeon
 • Deunyddiau celf a chrefft
 • Gemau bwrdd

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Tudur Parry ydi Weithiwr Ieuenctid Cymunedol ar gyfer Prestatyn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan Ieuenctid Prestatyn
Dawson Drive
Prestatyn
LL19 8SY

Cysylltwch â chanolfan ieuenctid Prestatyn arlein

Ffôn: 07795051832

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Meysydd parcio agosaf y Cyngor ydi:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.