Canolfan ieuenctid y Rhyl

Mynd yn syth i:

Canolfan ieuenctid y Rhyl

Oriau agor

Dydd Mawrth 6pm tan 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc 11 a 13 oed.

Dydd Mercher 6pm tan 8pm: sesiwn hŷn i bobl ifanc 14 a 17 oed.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Sesiwn iau

Hydref 2023

Hydref 2023

3 Hydref: Croeso cynnes

Croesawu aelodau newydd a’r rhai sy'n dychwelyd. Cael trefn ar unrhyw waith papur, cytuno ar safonau ar gyfer y flwyddyn i ddod a dod yn gyfarwydd â'r adeilad.

Crefft - addurno llyfrau nodiadau a cherrig.

Lluniaeth - sudd ffrwythau, tostenni ham a chaws.


10 Hydref: Helfa drysor

Trafodaeth: Cadw eich cymuned yn daclus a defnyddio biniau sbwriel.

Gweithgaredd: Helfa drysor / cwis o amgylch yr adeilad.

Lluniaeth - sudd ffrwythau, grwpiau bach yn gwneud pocedi pizza bara naan.


17 Hydref: Coginio darbodus

Trafodaeth: Mis Pasta Cenedlaethol a Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi.

Gweithgaredd: Cewch goginio pasta o wahanol siapiau a meintiau gyda sawsiau gwahanol.

Lluniaeth - sudd ffrwythau, pasta / saws / caws.


24 Hydref: Sesiwn grefft Calan Gaeaf

Trafodaeth: Diogelwch - cael hwyl heb godi ofn! Rheolau tân gwyllt.

Gweithgaredd: Gwneud masgiau ac addurniadau. Towcio afalau
Edrych ar y briff Dragon’s Den.

Lluniaeth - bwyd ar thema Calan Gaeaf.


Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.


7 Tachwedd: Noson Tân Gwyllt

Diwrnod Cenedlaethol Cofleidio Tedi. Gweithgaredd crefft coelcerth a thân gwyllt.


14 Tachwedd: Trafodaethau a Dragon’s Den

Trafodaeth: Diwrnod Diabetes y Byd.

Gweithgaredd:Cyflwyniad y Cyngor Ieuenctid ar weithgaredd Dragon’s Den.


21 Tachwedd: Crefft – marmor

Cynfas marmor / cerrig bach / poteli.


28 Tachwedd: Celf a Chrefft, cystadleuaeth pŵl

Sesiwn celf a chrefft. Twrnamaint pŵl ac aml-chwaraeon clwb ieuenctid Rhyl.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

5 Rhagfyr: Crefftau Nadolig

Gwneud cardiau ac addurniadau Nadolig.


12 Rhagfyr: Parti Nadolig

Noson parti Nadolig yn y ganolfan ieuenctid!


18 Rhagfyr: Dim sesiwn (hyfforddiant staff)

Mae'n ddrwg gennym, bydd y ganolfan ar gau ar gyfer hyfforddiant hanfodol i staff yr wythnos hon.

Sesiwn hŷn

Hydref 2023

Hydref 2023

4 Hydref: Croeso cynnes

Croesawu aelodau newydd a’r rhai sy'n dychwelyd. Cael trefn ar unrhyw waith papur, cytuno ar safonau ar gyfer y flwyddyn i ddod a dod yn gyfarwydd â'r adeilad.

Crefft - addurno llyfrau nodiadau a cherrig.

Lluniaeth - sudd ffrwythau, tostenni ham a chaws.


11 Hydref: Helfa drysor

Trafodaeth: Cadw eich cymuned yn daclus a defnyddio biniau sbwriel.

Gweithgaredd: Helfa drysor / cwis o amgylch yr adeilad.

Lluniaeth - sudd ffrwythau, grwpiau bach yn gwneud pocedi pizza bara naan.


18 Hydref: Coginio darbodus

Trafodaeth: Mis Pasta Cenedlaethol a Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi.

Gweithgaredd: Cewch goginio pasta o wahanol siapiau a meintiau gyda sawsiau gwahanol.

Lluniaeth - sudd ffrwythau, pasta / saws / caws.


25 Hydref: Sesiwn grefft Calan Gaeaf

Trafodaeth: Diogelwch - cael hwyl heb godi ofn! Rheolau tân gwyllt.

Gweithgaredd: Gwneud masgiau ac addurniadau. Towcio afalau
Edrych ar y briff Dragon’s Den.

Lluniaeth - bwyd ar thema Calan Gaeaf.


Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Wythnos yn dechrau 30 Hydref: hanner-tymor

Trip sinema i Vue.


8 Tachwedd: Noson Tân Gwyllt

Diwrnod Cenedlaethol Cofleidio Tedi. Gweithgaredd crefft coelcerth a thân gwyllt.


15 Tachwedd: Trafodaethau a Dragon’s Den

Trafodaeth: Diwrnod Diabetes y Byd.

Gweithgaredd:Cyflwyniad y Cyngor Ieuenctid ar weithgaredd Dragon’s Den.


22 Tachwedd: Crefft – marmor

Cynfas marmor / cerrig bach / poteli.


29 Tachwedd: Celf a Chrefft, cystadleuaeth pŵl

Sesiwn celf a chrefft. Twrnamaint pŵl ac aml-chwaraeon clwb ieuenctid Rhyl.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

6 Rhagfyr: Crefftau Nadolig

Gwneud cardiau ac addurniadau Nadolig.


13 Rhagfyr: Parti Nadolig

Noson parti Nadolig yn y ganolfan ieuenctid!


18 Rhagfyr: Dim sesiwn (hyfforddiant staff)

Mae'n ddrwg gennym, bydd y ganolfan ar gau ar gyfer hyfforddiant hanfodol i staff yr wythnos hon.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid y Rhyl (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid y Rhyl (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

 • Mae’r ystafell ieuenctid yn cynnwys:
  • bwrdd pŵl
  • tennis bwrdd
  • pêl-fasged
  • bagiau ffa er mwyn ymlacio
  • byrddau celf a chrefft
  • gemau
  • cerddoriaeth
 • Cegin yn cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer meithrin sgiliau byw'n annibynnol ac achrediadau Agored
 • Ystafell un i un ar gyfer trafodaethau unigol
 • Ystafell hyfforddi ar gyfer prosiectau a chyfleoedd dysgu
Delweddau

Delweddau

Cyfleusterau 1

Gweithgareddau 2

Gweithgareddau 3

Gweithgareddau 4

Cyfleusterau 5

Cyfleusterau 6

Gweithgareddau 7

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Claire Cunnah ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol y Rhyl. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan ieuenctid y Rhyl
East Parade
Y Rhyl
LL18 3AF

Cysylltwch â canolfan ieuenctid y Rhyl arlein

Rhif ffôn symudol Claire Cunnah: 07500 992443

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Maes parcio agosaf y Cyngor ydi: maes parcio East Parade (ger y Bar Syrffio Barcud)

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.