Adborth ar y wefan

Mae'r wefan wedi'i dylunio er mwyn bod yn gliriach, cyflymach ac yn hygyrch.

Mae gwneud ein gwefan yn hygyrch yn golygu gwneud yn siŵr bod modd i gymaint o bobl â phosibl ei ddefnyddio.

Mae hyn yn cynnwys pobl gyda:

  • nam ar y golwg
  • anawsterau symudedd
  • nam gwybyddol neu anableddau dysgu
  • byddardod neu nam ar y clyw

Helpwch ni i wella

Hoffem glywed eich barn ar y wefan.

Mae eich adborth yn bwysig iawn gan y bydd yn ein helpu i wella ein gwybodaeth a gwasanaethau ar-lein.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich adborth
  • Sut fyddech chi’n graddio eich profiad yn defnyddio ein gwefan?
  • Eich manylion

    Os ydych yn hapus i ni gysylltu â chi am eich adborth, rhowch eich manylion cyswllt.