Cyfathrebiadau Corfforaethol

Mae tîm Cyfathrebu Corfforaethol Sir Ddinbych yn ymdrin â holl gyfathreniadau mewnol ac allanol ar ran y Cyngor.

Mae'n gyfrifol am sicrhau bod y cyfryngau yn gwybod am y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf yn Sir Ddinbych, yn ogystal â bod y man cyswllt cyntaf i ohebwyr a newyddiadurwyr, yn ogystal a chriwiau camera.

Hefyd, mae'r adran yn gyfrifol am gynhyrchu Llais y Sir, y papur newydd cymunedol.

I gysylltu â’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol, gyrrwch e-bost i public.relations@denbighshire.gov.uk.