Cau ysgolion mewn argyfwng

Bydd holl ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Ddinbych a disgyblion ysgolion uwchradd ym mlynyddoedd 11 a 13 yn dychwelyd i'r ysgol ddydd Llun 15 Mawrth.

Rhaid i chi ddilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith wrth ollwng neu gasglu eich plentyn. Bydd pob grŵp blwyddyn arall yn parhau â dysgu ar-lein hyd nes y clywir yn wahanol ac mae adeiladau ysgol ar agor i ddysgwyr agored i niwed neu ddysgwyr sydd â rhieni sy'n weithwyr allweddol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch ysgol.

Rhaid i unrhyw ddisgyblion gafodd gais gan eu hysgol neu'r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunan-ynysu wneud hynny.

Dylai'r rhai a gynghorwyd i hunan-ynysu drefnu prawf coronafeirws os ydynt yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn.

Gellir archebu prawf drwy ffonio 119 neu arlein (gwefan allanol).