Cau ysgolion mewn argyfwng

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych yn dysgu ar-lein ar hyn o bryd tan 29 Ionawr. Mae rhai ysgolion ar agor i ddysgwyr bregus neu ddysgwyr sydd â rhieni sy'n weithwyr allweddol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'ch ysgol.