Cau ysgolion mewn argyfwng

Gwybodaeth am gau ysgolion. 

Ni ddaethpwyd o hyd i ysgolion ar gau

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw ysgolion ar gau ar hyn o bryd.