Cau ysgolion mewn argyfwng

Gwybodaeth am gau ysgolion.

Gweithredu diwydiannol - 1 Chwefror 2023

Bydd rhai ysgolion ar gau yn sgil gweithredu diwydiannol ar 1 Chwefror 2023. Cysylltwch ag ysgol eich plentyn os oes arnoch angen mwy o wybodaeth.

Ysgolion ar gau yn sgil gweithredu diwydiannol

Rydym wedi cael gwybod y bydd yr ysgolion canlynol ar gau ar 1 Chwefror 2023 (byddwn yn diweddaru’r rhestr hon os bydd unrhyw newidiadau):

 • Ysgol Gymunedol Bodnant (cynradd)
 • Ysgol Gatholig Crist y Gair (cynradd ac uwchradd)
 • Ysgol Uwchradd Dinbych (uwchradd)
 • Ysgol Uwchradd Prestatyn (uwchradd)
 • Rhos Street School (cynradd)
 • Ysgol Uwchradd y Rhyl (uwchradd)
 • VP Llanelwy (cynradd)
 • Ysgol Santes Ffraid (cynradd ac uwchradd)
 • Ysgol Bodfari (cynradd)
 • Ysgol Bryn Collen (cynradd)
 • Ysgol Bryn Hedydd (cynradd)
 • Ysgol Emmanuel (cynradd)
 • Ysgol Esgob Morgan (cynradd)
 • Ysgol Frongoch Junior (cynradd)
 • Ysgol Hiraddug (cynradd)
 • Ysgol Pendref (cynradd)
 • Ysgol Plas Brondyffryn (Anghenion Dysgu Ychwanegol)
 • Ysgol Y Faenol (cynradd)

Ysgolion ar gau yn rhannol

Rydym wedi cael ein hysbysu y bydd yr ysgolion canlynol ar gau yn rhannol ar 1 Chwefror 2023 (byddwn yn diweddaru’r rhestr hon os bydd unrhyw newidiadau):

 • Ysgol Borthyn (cynradd) - ar agor ar gyfer: meithrinfa, derbyniad, blwyddyn 3 a blwyddyn 4
 • Ysgol Caer Drewyn (cynradd) - ar agor ar gyfer: blwyddyn 5 a blwyddyn 6
 • Ysgol Carrog (cynradd) - ar agor ar gyfer: meithrinfa, derbyniad, blwyddyn 1 a blwyddyn 2
 • Ysgol Y Parc (cynradd) - ar agor ar gyfer: derbyniad, blwyddyn 1 a blwyddyn 2

Ni ddaethpwyd o hyd i ysgolion ar gau

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw ysgolion ar gau ar hyn o bryd.