Addysg ac ysgolion

O ysgolion a derbyniadau i gyrsiau ar gyfer oedolion, grantiau a mwy.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Mae ysgolion yn cau ddydd Gwener, 23 Hydref ar gyfer hanner tymor. Bydd ysgolion cynradd ac arbennig, ynghyd â blynyddoedd 7 ac 8 mewn ysgolion uwchradd, yn ail-agor yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 2 Tachwedd. Anogir rhieni a gwarcheidwaid i wirio negeseuon o'u hysgolion am unrhyw drefniadau lleol a allai fod yn wahanol.

Bydd y myfyrwyr hynny mewn ysgolion uwchradd sy'n sefyll arholiadau yn gallu mynd i'r ysgol ar gyfer yr arholiadau hynny.  Bydd pob disgybl arall o fewn ysgolion uwchradd yn dysgu o gartref ar gyfer yr wythnos honno.

Disgwylir i bob ysgol ail- agor yn llawn fel arfer ddydd Llun, 9 Tachwedd. 

Services and information

Dod o hyd i ysgol

Gwybodaeth am ysgolion Sir Ddinbych.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Derbyn i ysgol

Sut i wneud cais am le mewn ysgol.

Dyddiadau'r tymor

Dyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol.

Grantiau a chyllid

Prydau ysgol am ddim a chefnogaeth ariannol eraill.

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Dewch i wybod os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol neu coleg am ddim, a sut i wneud cais.

Cyllidebau a chyllid ysgolion

Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

Llywodraethwyr ysgol

Cael gwybod beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ymgeisio i fod yn un.

Lles mewn ysgolion

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.

Cyngor yr Ysgol: Llais y disgybl

Gwybodaeth am gynghorau ysgol.

Oedolion ac addysg ychwanegol

Gwybodaeth am addysg oedolion a ychwanegol.

Gwefan prydau ysgol Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Gwybodaeth am brydau ysgol Sir Ddinbych.

Blog addysg (gwefan allanol)

Darllenwch y blog addysg.

Gwybodaeth am addysg a ddarperir yn Sir Ddinbych

Presenoldeb ac ymddygiad, addysgu eich plentyn yn y cartref a mwy.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a pholisïau ar gyfer gweithwyr ysgolion Sir Ddinbych.

Addysgu'ch plentyn gartref

Mae gennych chi hawl i addysgu’ch plentyn gartref.

Cwynion am ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.