Addysg ac ysgolion

O ysgolion a derbyniadau i gyrsiau ar gyfer oedolion, grantiau a mwy.

Rhaid i chi ddilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith wrth ollwng neu gasglu eich plentyn

Rhaid i unrhyw ddisgyblion gafodd gais gan eu hysgol neu'r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunan-ynysu wneud hynny.

Dylai'r rhai a gynghorwyd i hunan-ynysu drefnu prawf coronafeirws os ydynt yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn.

Gellir archebu prawf drwy ffonio 119 neu arlein (gwefan allanol).

Services and information

Dod o hyd i ysgol

Gwybodaeth am ysgolion Sir Ddinbych.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Derbyn i ysgol

Sut i wneud cais am le mewn ysgol.

Dyddiadau'r tymor

Dyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol.

Grantiau a chyllid

Prydau ysgol am ddim a chefnogaeth ariannol eraill.

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Dewch i wybod os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol neu coleg am ddim, a sut i wneud cais.

Cyllidebau a chyllid ysgolion

Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

Llywodraethwyr ysgol

Cael gwybod beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ymgeisio i fod yn un.

Lles mewn ysgolion

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (Anghenion Addysgol Arbennig)

Gwybodaeth ynglŷn â chefnogi plant a phobl ifanc gydag anawsterau a/neu anableddau dysgu.

Oedolion ac addysg ychwanegol

Gwybodaeth am addysg oedolion a ychwanegol.

Gwefan prydau ysgol Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Gwybodaeth am brydau ysgol Sir Ddinbych.

Blog addysg (gwefan allanol)

Darllenwch y blog addysg.

Gwybodaeth am addysg a ddarperir yn Sir Ddinbych

Presenoldeb ac ymddygiad, addysgu eich plentyn yn y cartref a mwy.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a pholisïau ar gyfer gweithwyr ysgolion Sir Ddinbych.

Addysgu'ch plentyn gartref

Mae gennych chi hawl i addysgu’ch plentyn gartref.

Cwynion am ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Cyngor yr Ysgol: Llais y disgybl

Gwybodaeth am gynghorau ysgol.