Dyddiadau tymor ysgol

Dyddiadau tymor ysgolion yn Sir Ddinbych.

Efallai y bydd rhai ysgolion yn cael diwrnodau gwahanol i ffwrdd. Bydd y dyddiadau gadael ar gyfer Blynyddoedd 11 a 13 yn wahanol i'r dyddiadau tymor canlynol a gallent amrywio rhwng ysgolion. Cysylltwch â’r ysgol os oes angen rhagor o wybodaeth.

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2022 i 2023

Tymor yr Hydref

 • Tymor yn dechrau: Dydd Iau 1 Medi 2022
 • Yn gorffen: Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022
 • Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 31 Hydref 2022 i Ddydd Gwener 4 Tachwedd 2022
 • Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022 i Ddydd Gwener 6 Ionawr 2023

Tymor y Gwanwyn

 • Tymor yn dechrau: Dydd Llun 9 Ionawr 2023
 • Yn gorffen: Dydd Gwener 31 Mawrth 2023
 • Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 20 Chwefror 2023 i Ddydd Gwener 24 Chwefror 2023
 • Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 3 Ebrill 2023 i Ddydd Gwener 14 Ebrill 2023

Tymor yr Haf 

 • Tymor yn dechrau: Dydd Llun 17 Ebrill 2023
 • Yn gorffen: Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023
 • Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 1 Mai 2023
 • Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 29 Mai 2023 i Ddydd Gwener 2 Mehefin 2023

Diwrnodau Hyfforddi Staff

Dewiswch glwstwr ysgol i ddarganfod pryd fydd dyddiau hyfforddiant staff yn cael eu cynnal.

Gallwch hefyd wirio ein rhestr clystyrau ysgolion os nad ydych chi’n siŵr ym mha glwstwr mae eich ysgol. 

Clwstwr Ysgolion Dinbych
 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 7 Tachwedd 2022
 • 27 Chwefror 2023
 • 17 Ebrill 2023
 • 20 Gorffennaf 2023
Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd
 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 23 Rhagfyr 2022
 • 27 Chwefror 2023
 • 16 Mehefin 2023
 • 26 Mehefin 2023
Clwstwr Ysgolion Llangollen
 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 23 Rhagfyr 2022
 • 9 Ionawr 2023
 • 27 Chwefror 2023
 • 17 Ebrill 2023

Ysgol Dinas Bran

 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 23 Rhagfyr 2022
 • 9 Ionawr 2023
 • 27 Chwefror 2023
 • 20 Gorffennaf 2023
Clwstwr Ysgolion Prestatyn

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 27 Chwefror 2023
 • 17 Ebrill 2023
 • 19 Mai 2023
 • 20 Gorffennaf 2023

Ysgol Uwchradd Prestatyn

 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 27 Chwefror 2023
 • 17 Ebrill 2023
 • 23 Mehefin 2023
 • 20 Gorffennaf 2023
Clwstwr Ysgolion Rhyl
 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 9 Ionawr 2023
 • 27 Chwefror 2023
 • 2 Mai 2023
 • 20 Gorffennaf
Clwstwr Ysgolion Rhuthun
 • 1 Medi 2022
 • 2 Medi 2022
 • 9 Ionawr 2023
 • 27 Chwefror 2023
 • 5 Mehefin 2023
 • 20 Gorffennaf 2023

Dogfennau cysylltiedig

Clystyrau ysgol


Clwstwr Dinbych

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Plas Brondyffryn

Ysgolion cynradd

 • VP Llanelwy
 • Ysgol Bodfari
 • Ysgol Cefn Meiriadog
 • Ysgol Esgob Morgan
 • Ysgol Frongoch
 • Ysgol Pendref
 • Ysgol Trefnant
 • Ysgol y Faenol
 • Ysgol y Parc

Ysgolion canol

Ysgol Santes Ffraid

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Dinbych

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Glan Clwyd

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Dewi Sant
 • Ysgol Henllan
 • Ysgol Pant Pastynog
 • Ysgol Tremeirchion
 • Ysgol Twm o'r Nant
 • Ysgol y Llys

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Llangollen

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Bro Dyfrdwy
 • Ysgol Bryn Collen
 • Ysgol Caer Drewyn
 • Ysgol Carrog
 • Ysgol Y Gwernant

Ysgolion uwchradd

Ysgol Dinas Bran

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Prestatyn

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Bodnant
 • Ysgol Clawdd Offa
 • Ysgol Hiraddug
 • Ysgol Melyd
 • Ysgol Penmorfa

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Prestatyn

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr y Rhyl

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Tir Morfa

Ysgolion cynradd

 • Christchurch CP
 • Ysgol Bryn Hedydd
 • Ysgol Emmanuel
 • Ysgol Llywelyn
 • Ysgol Y Castell

Ysgolion canol

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd y Rhyl

Uned Cyfeirio Disgyblion

Ysgol Plas Cefndy

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Rhuthun

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Betws Gwerfil Goch
 • Ysgol Bro Elwern
 • Ysgol Bro Cinmeirch
 • Ysgol Bro Famau
 • Ysgol Bryn Clwyd
 • Ysgol Borthyn
 • Ysgol Carreg Emlyn
 • Ysgol Dyffryn Ial
 • Ysgol Gellifor
 • Ysgol Llanbedr
 • Ysgol Llanfair
 • Ysgol Pen Barras
 • Ysgol Pentrecelyn
 • Ysgol Stryd Rhos

Ysgolion uwchradd

Ysgol Brynhyfryd

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff