Dyddiadau tymor ysgol

Dyddiadau tymor ysgolion yn Sir Ddinbych.

Efallai y bydd rhai ysgolion yn cael diwrnodau gwahanol i ffwrdd. Bydd y dyddiadau gadael ar gyfer Blynyddoedd 11 a 13 yn wahanol i'r dyddiadau tymor canlynol a gallent amrywio rhwng ysgolion. Cysylltwch â’r ysgol os oes angen rhagor o wybodaeth.

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2021 i 2022

Tymor yr Hydref

 • Tymor yn dechrau: Dydd Mercher 1 Medi 2021
 • Yn gorffen: Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021
 • Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 25 Hydref 2021 i Dydd Gwener 29 Hydref 2021
 • Gŵyl Banc Jiwbilî Platinwm y Frenhines: Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021
 • Gwyliau’r Nadolig: Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021 i Dydd Mercher 5 Ionawr 2022

Tymor y Gwanwyn

 • Tymor yn dechrau: Dydd Iau 6 Ionawr 2022
 • Yn gorffen: Dydd Gwener 8 Ebrill 2022
 • Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 21 Chwefror 2022 i Dydd Gwener 25 Chwefror 2022
 • Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 11 Ebrill 2022 i Dydd Gwener 22 Ebrill 2022

Tymor yr Haf 

 • Tymor yn dechrau: Dydd Llun 25 Ebrill 2022
 • Yn gorffen: Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2022
 • Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 2 Mai 2022
 • Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 30 Mai 2022 i Dydd Gwener 3 Mehefin 2022

Diwrnodau Hyfforddi Staff

Dewiswch glwstwr ysgol i ddarganfod pryd fydd dyddiau hyfforddiant staff yn cael eu cynnal.

Gallwch hefyd wirio ein rhestr clystyrau ysgolion os nad ydych chi’n siŵr ym mha glwstwr mae eich ysgol. 

Clwstwr Ysgolion Dinbych

Ysgolion cynradd (heb Ysgol Plas Brondyffryn a Ysgol y Faenol)

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 4 Ebrill 2022
 • 5 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Plas Brondyffryn

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 1 Mawrth 2022
 • 8 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol y Faenol

 • 1 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022

Ysgol Uwchradd Dinbych

 • 1 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 1 Mawrth 2022
 • 2 Mawrth 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Santes Ffraid

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021 (heb Ysgol y Faenol 22 Hydref 2021)
 • 28 Chwefror 2022
 • 1 Mawrth 2022
 • 2 Mawrth 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022
Clwstwr Ysgolion Llangollen

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022

Ysgol Dinas Bran

 • 1 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022
Clwstwr Ysgolion Prestatyn

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 8 Gorffennaf 2022
 • 20 Gorffennaf 2022

Ysgol Uwchradd Prestatyn

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 8 Gorffennaf 2022
 • 20 Gorffennaf 2022
Clwstwr Ysgolion Rhyl

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 3 May 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Ysgol Crist y Gair
 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 19 Gorffennaf 2022
 • 20 Gorffennaf 2022
Ysgol Uwchradd Y Rhyl
 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 3 May 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Ysgol Plas Cefndy
 • 1 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022
Clwstwr Ysgolion Rhuthun

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 3 Medi 2021
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 6 Mehefin 2022
 • 7 Mehefin 2022

Ysgol Brynhyfryd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 3 Medi 2021
 • 18 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2022

Dogfennau cysylltiedig

Clystyrau ysgol


Clwstwr Dinbych

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Plas Brondyffryn

Ysgolion cynradd

 • VP Llanelwy
 • Ysgol Bodfari
 • Ysgol Cefn Meiriadog
 • Ysgol Esgob Morgan
 • Ysgol Frongoch
 • Ysgol Pendref
 • Ysgol Trefnant
 • Ysgol y Faenol
 • Ysgol y Parc

Ysgolion canol

Ysgol Santes Ffraid

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Dinbych

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Glan Clwyd

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Dewi Sant
 • Ysgol Henllan
 • Ysgol Pant Pastynog
 • Ysgol Tremeirchion
 • Ysgol Twm o'r Nant
 • Ysgol y Llys

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Llangollen

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Bro Dyfrdwy
 • Ysgol Bryn Collen
 • Ysgol Caer Drewyn
 • Ysgol Carrog
 • Ysgol Y Gwernant

Ysgolion uwchradd

Ysgol Dinas Bran

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Prestatyn

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Bodnant
 • Ysgol Clawdd Offa
 • Ysgol Hiraddug
 • Ysgol Melyd
 • Ysgol Penmorfa

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Prestatyn

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr y Rhyl

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Tir Morfa

Ysgolion cynradd

 • Christchurch CP
 • Ysgol Bryn Hedydd
 • Ysgol Emmanuel
 • Ysgol Llywelyn
 • Ysgol Y Castell

Ysgolion canol

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd y Rhyl

Uned Cyfeirio Disgyblion

Ysgol Plas Cefndy

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Rhuthun

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Betws Gwerfil Goch
 • Ysgol Bro Elwern
 • Ysgol Bro Cinmeirch
 • Ysgol Bro Famau
 • Ysgol Bryn Clwyd
 • Ysgol Borthyn
 • Ysgol Carreg Emlyn
 • Ysgol Dyffryn Ial
 • Ysgol Gellifor
 • Ysgol Llanbedr
 • Ysgol Llanfair
 • Ysgol Pen Barras
 • Ysgol Pentrecelyn
 • Ysgol Stryd Rhos

Ysgolion uwchradd

Ysgol Brynhyfryd

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff