Cofrestru eich diddordeb mewn bod yn lywodraethwr ysgol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Sut wnaethoch chi ddod i wybod am y gallu i gofrestru eich diddordeb mewn dod yn lywodraethwr ysgol?
  • Ydych chi'n siarad Cymraeg yn rhugl?