Urddas Mislif

Cynnyrch mislif am ddim i ddisgyblion (rhwng 8 ac 18 oed) a phreswylwyr sy’n derbyn budd-daliadau incwm isel yn Sir Dinbych.

Services and information

Urddas Mislif

Urddas Mislif: Gwasanaeth Tanysgrifio

Ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych ac mewn aelwyd incwm isel neu’n mynychu ysgol yn Sir Ddinbych? Os felly, gallech chi fod yn gymwys i gael cynnyrch mislif yn rhad ac am ddim, naill ai rhai y gallwch eu hailddefnyddio neu rai ecogyfeillgar a gaiff eu danfon i’ch drws.

Urddas Mislif: Gwasanaeth Os Bydd Argyfwng (ICE)

Gall Cyngor Sir Ddinbych ddarparu bwndel o gynnyrch mislif ecogyfeillgar, di-blastig, i sefydliadau cymwys i’w darparu mewn achos o argyfwng.

Urddas Mislif: Dillad Isaf ar gyfer Chwaraeon (Pants for PE)

Mae Dillad Isaf ar gyfer Ymarfer Corff (Pants for PE) yn fenter wedi’i hariannu gan Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, sydd ar gael i bob grŵp a chlwb chwaraeon a chanolfan hamdden yn Sir Ddinbych. Mae hefyd ar gael i bob oedran.