Gwasanaethau brys

Achosion brys

Mewn achos brys, os oes bywyd rhywun yn y fantol neu os oes trosedd yn cael ei chyflawni, deialwch 999 bob tro.

Cysylltu â ni

Gallwch ffonio’r ganolfan wasanaeth cwsmer ar 01824 706000 rhwng 8:30am a 5pm. Y tu allan i’r oriau arferol, ffoniwch 0300 123 30 68.

Os oes arnoch chi angen siarad gyda gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd y tu allan i’r oriau swyddfa arferol, ffoniwch y Tîm ar Ddyletswydd mewn Argyfwng ar 0345 053 3116.

Achosion nad ydynt yn rai brys

Mae nifer o ffyrdd eraill i gysylltu â’r gwasanaethau brys mewn achosion nad ydynt yn rhai brys:

Heddlu Gogledd Cymru: 101 neu 0300 330 0101

Ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: 01745 535250

Ewch i wefan Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: 01745 532 900

Ewch i wefan gwasanaeth Ambiwlans Cymru (gwefan allanol)

Gwylwyr y Glannau Caergybi: 01407 762 051

Ymwelwch â gwefan Asiantaeth y môr a gwylwyr y Glannau (GOV.UK) (gwefan allanol)

Ddigwyddiadau amgylcheddol

Rhowch wybod i ni am ddigwyddiadau amgylcheddol i Cyfoeth Naturiol Cymru gan ffonio 03000 65 3000 neu arlein.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol (Cyfoeth Naturiol Cymru) (gwefan allanol).