Beth ddylwn i ei wneud â bagiau?

Gallwch waredu bagiau plastig yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Ailddefnyddiwch eich bagiau plastig neu ddefnyddio ‘Bag am Oes’ wrth siopa i arbed arian. Mae posib' mynd â fagiau plastig i'r rhan fwyaf o archfarchnadoedd sydd â mannau ailgylchu bagiau. Ewch ag unrhyw fagiau llaw i siop elusen leol os nad ydych eu hangen.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.