Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig. 

Dyddiadau casgliadau bin

Canfod diwrnodau casglu eich sbwriel.

Services and information

Newidiadau i'ch casgliadau gwastraff a deunydd ailgylchu

O ddydd Llun 3 Mehefin 2024, byddwn yn cyflwyno newidiadau i'ch casgliadau gwastraff ac ailgylchu.

Newidiadau i'ch casgliadau gwastraff a deunydd ailgylchu

O ddydd Llun 3 Mehefin 2024, byddwn yn cyflwyno newidiadau i'ch casgliadau gwastraff ac ailgylchu.

Gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol

O fis Mehefin 2024, byddwn yn cyflwyno gwasanaeth casglu am ddim ar draws y sir ar gyfer eich cynnyrch hylendid amsugnol, yn cynnwys clytiau tafladwy a chynnyrch hylendid amsugnol eraill.

Dyddiadau casgliadau bin

Canfod diwrnodau casglu eich sbwriel.

Archebu bin neu fag newydd

Sut i archebu bin neu fag newydd ar gyfer gwastraff.

Casglu eitem swmpus

Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

Beth sydd i'w roi yn fy miniau?

Beth sydd i'w roi ym mhob cynhwysydd gwastraff neu ailgylchu.

Parciau Ailgylchu a Gwastraff

I ble gallwch fynd â'ch deunydd ailgylchu a'ch gwastraff?

Casgliadau a fethwyd

Gadewch inni wybod os nad yw eich biniau wedi cael eu casglu.

Casgliadau gwastraff gardd

Gwybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Dipio anghyfreithlon

Sut i roi gwybod inni am ysbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

Casgliad â chymorth

Sut i wneud cais am gasgliadau a gynorthwyir.

Gwastraff masnach

Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

Canllawiau Ailgylchu A i Y

Beth am gael golwg ar ein canllawiau ailgylchu A i Y i'ch helpu i ailgylchu gymaint o eitemau â phosibl a gwaredu eich gwastraff yn ddiogel.

Gwaredu asbestos

Sut i gael gwared ar asbestos.

Polisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu)

Ein polisi ar gyfer defnyddio casglu sbwriel neu gerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu).

Clytiau go iawn

Mae Sir Ddinbych yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion wedi’u difrodi

Gallwn atgyweirio rhai biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion sydd wedi’u difrodi.

Ffioedd Gwastraff ac ailgylchu

Codir ffioedd am rai gwasanaethau a chynwysyddion gwastraff ac ailgylchu.

Fy Ailgylchu Cymru: Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Eich ailgylchu a'r hyn sy'n digwydd iddo.

Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff (gwefan allanol)

Dyma gasgliad o haciau, tips a chanllawiau syml i’ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich bwyd gartref.