Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig.

Oedi dros dro i gasgliadau eitemau swmpus a darparu biniau newydd

Oherwydd prinder staff, mae’n bosibl y bydd yn cymryd hyd at 15 diwrnod i gasglu eitemau swmpus a ddarparu biniau newydd. Lle bo’n bosibl, caiff eitemau swmpus eu casglu a bydd biniau newydd yn cael eu darparu ar benwythnosau.

Os ydych chi’n aros am fin du, rhowch eich gwastraff nad oes modd ei ailgylchu mewn bagiau nes byddwch chi’n cael eich bin newydd.

Os ydych chi’n aros am fin glas, rhowch eich eitemau i’w hailgylchu mewn bocsys nes byddwch chi’n cael eich bin newydd.

Byddwn ni’n blaenoriaethu darparu biniau gwyrdd newydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Ymweld â'n Parciau Gwastraff ac Ailgylchu

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â Pharc Gwastraff ac Ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn Parc Gwastraff ac Ailgylchu

Services and information

Gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol

O fis Medi 2023, byddwn yn cyflwyno gwasanaeth casglu am ddim ar gyfer eich nwyddau hylendid amsugnol.

Dyddiadau casgliadau bin

Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.

Archebu bin neu fag newydd

Sut i archebu bin neu fag newydd ar gyfer gwastraff.

Casglu eitem swmpus

Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

Beth sydd i'w roi yn fy miniau?

Beth sydd i'w roi ym mhob cynhwysydd gwastraff neu ailgylchu.

Parciau Ailgylchu a Gwastraff

I ble gallwch fynd â'ch deunydd ailgylchu a'ch gwastraff?

Casgliadau a fethwyd

Gadewch inni wybod os nad yw eich biniau wedi cael eu casglu.

Casgliadau gwastraff gardd

Gwybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Dipio anghyfreithlon

Sut i roi gwybod inni am ysbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

Casgliad â chymorth

Sut i wneud cais am gasgliadau a gynorthwyir.

Gwastraff masnach

Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

Canllawiau Ailgylchu A i Y

Beth am gael golwg ar ein canllawiau ailgylchu A i Y i'ch helpu i ailgylchu gymaint o eitemau â phosibl a gwaredu eich gwastraff yn ddiogel.

Gwaredu asbestos

Sut i gael gwared ar asbestos.

Polisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu)

Ein polisi ar gyfer defnyddio casglu sbwriel neu gerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu).

Clytiau go iawn

Mae Sir Ddinbych yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion wedi’u difrodi

Gallwn atgyweirio rhai biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion sydd wedi’u difrodi.

Ffioedd Gwastraff ac ailgylchu

Codir ffioedd am rai gwasanaethau a chynwysyddion gwastraff ac ailgylchu.

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff (gwefan allanol)

Nod Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yw gwneud y defnydd gorau o'r bwyd rydych chi wedi'i brynu.