Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig.

Ymweld â'n parciau gwastraff ac ailgylchu yn ystod covid-19

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â pharc gwastraff ac ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Dyddiadau casgliadau bin

Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.

Archebu bin neu fag newydd

Sut i archebu bin neu fag newydd ar gyfer gwastraff.

Casgliadau gwastraff gardd

Gwybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Casglu eitem swmpus

Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

Beth sydd i'w roi yn fy miniau?

Beth sydd i'w roi ym mhob cynhwysydd gwastraff neu ailgylchu.

Parciau ailgylchu a gwastraff

I ble gallwch fynd â'ch deunydd ailgylchu a'ch gwastraff?

Casgliadau a fethwyd

Gadewch inni wybod os nad yw eich biniau wedi cael eu casglu.

Dipio anghyfreithlon

Sut i roi gwybod inni am ysbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

Casgliad â chymorth

Sut i wneud cais am gasgliadau a gynorthwyir.

Compostiwr cartref

Gwybodaeth am gompostiwr cartref.

Gwastraff masnach

Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

Clytiau go iawn

Mae Sir Ddinbych yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Ailgylchu Mwy

Ailgylchu mwy.

Gwaredu asbestos

Sut i gael gwared ar asbestos.

Polisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu)

Ein polisi ar gyfer defnyddio casglu sbwriel neu gerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu).