Beth ddylwn i ei wneud â bwrdd sglodion pren?

Symbol ailgylchu pren a choed

Gallwch waredu bwrdd sglodion pren yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Gallwch roi ychydig (neu doriadau achlysurol o sglodfwrdd) yn eich cynhwysydd gwastraff cyffredinol, cyhyd â bod y darnau i gyd o fewn y cynhwysydd. Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod digon o le yn eich bin ar gyfer gwastraff cyffredinol eich cartref gan nad ydym ni’n derbyn gwastraff ar yr ochr.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.