Beth ddylwn i ei wneud â chambrenni hongian dillad?

Gallwch waredu cambrenni dillad yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth casglu ailgylchu a gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Mae posib' ailddefnyddio cambrenni hongian dillad neu fynd â nhw i siopau elusen.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.