Beth ddylwn i ei wneud â choffi mâl?

Gallwch roi coffi mâl yn eich cadi oren ochr y palmant.

Fel arall, mae’n addas i’w gompostio gartref.

Cadi Gwastraff Bwyd Oren

Cadi gwastraff bwyd oren.