Beth ddylwn i ei wneud â darnau car?

Peidiwch â rhoi darnau car yn unrhyw gynhwysydd gwastraff domestig gan eu bod yn gallu achosi difrod i’r cerbydau casglu gwastraff.

Nid ydym yn derbyn darnau ceir yn ein Parciau Ailgylchu a Gwastraff.

Cysylltwch â’ch garej leol neu gasglwr gwastraff preifat.

Gwiriwch fod gan eich gweithredwr dewisol drwydded i dderbyn/cludo eich gwastraff a chadwch gofnod o’ch trafodion (megis derbynneb).

Gallwch wirio a yw’r contractwr yn gludydd gwastraff, brocer neu ddeliwr trwyddedig drwy ymweld â gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru (gwefan allanol).

Gofynnwch i’r gweithredwr i ble mae eich gwastraff yn mynd a chadwch gofnodion (megis manylion eu gwefan/rhif ffôn a rhif cofrestru’r cerbyd). Peidiwch â chaniatáu i gontractwr preifat gymryd neu dderbyn eich gwastraff oni bai eich bod yn fodlon ei fod yn cael ei waredu mewn modd cyfrifol.