Beth ddylwn i ei wneud â hancesi papur?

Nid oes posib’ ailgylchu eitemau papur amsugnol defnydd untro fel hancesi papur, papur cegin na napcynnau.

Gallwch waredu eitemau papur amsugnol defnydd untro yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Ystyriwch ddefnyddio llieiniau a napcynnau mae modd eu golchi a’u hailddefnyddio.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.