Beth ddylwn i ei wneud â llyfrau?

Symbol ailgylchu llyfrau

Gallwch waredu lyfrau nad oes posib’ eu hailddefnyddio yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff: 

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Mae llawer o leoedd y gallwch roi eich llyfrau iddynt er mwyn eu hailddefnyddio:

  • Siopau elusen
  • Ysgolion
  • Cyfnewid llyfrau gyda ffrindiau a'r teulu
  • Gallwch hefyd eu gwerthu neu eu rhoi i bobl am ddim ar-lein

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.