Beth ddylwn i ei wneud â matsis/coesau matsis?

Nid oes posib’ ailgylchu matsis neu goesau matsis wedi’u defnyddio.

Gallwch waredu matsis neu goesau matsis wedi’u defnyddio yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Sicrhewch fod holl goesau matsis a matsis wedi’u diffodd yn llawn a’u gadael i oeri cyn eu rhoi yn eich cynhwysydd gwastraff.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.