Beth ddylwn i ei wneud â phetrol?

Symbol deunyddiau peryglus

Mae petrol, disel a thanwydd yn cael eu cyfrif yn wastraff peryglus.

Nid ydym yn ei gasglu nac yn darparu ffordd o gael gwared ag o.

Gofynnwch i’ch gorsaf betrol neu garej leol am gyngor.