Beth ddylwn i ei wneud â phost sothach?

Gallwch ailgylchu post sothach yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Gwnewch yn siŵr fod anrhegion am ddim, fel beiros, wedi’u tynnu o bost sothach yn ei roi yn y cynhwysydd ailgylchu.

Gall amlenni sydd â ffenest blastig hefyd gael eu hailgylchu.

Oeddech chi’n gwybod bod ansawdd gwastraff ailgylchu’n gallu cael ei wella os yw’r preswylydd yn tynnu’r ffenestri plastig i gyd, neu rywfaint ohonynt? Mae hyn o fudd i’r amgylchedd.

Amlenni plastig

Gallwch ailgylchu amlenni plastig yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.