Beth ddylwn i ei wneud â photeli meddyginiaeth neu dabledi?

Gallwch waredu poteli meddyginiaeth neu dabledi yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Poteli meddyginiaeth neu dabledi plastig gwag

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Poteli meddyginiaeth neu dabledi gwydr gwag

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Pan maent yn wag, gallwch waredu poteli meddyginiaeth neu dabledi yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.