Beth ddylwn i ei wneud â phympiau sebon?

Symbol ailgylchu plastigau

Gallwch ailgylchu pympiau sebon plastig gwag yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol


Symbol ailgylchu gwydr

Gallwch ailgylchu pympiau sebon gwydr gwag yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

'Allwn ni ond derbyn poteli pympiau sebon llaw defnydd untro (nid pympiau sebon sy’n sownd wrth y wal, er enghraifft).

Nid ydym yn derbyn poteli pympiau sebon seramig (rhowch rai seramig yn eich bin gwastraff cyffredinol du).

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.