Beth ddylwn i ei wneud â rhwydi ffrwythau/cnydau/atal adar?

Nid oes posib’ ailgylchu rhwydi ffrwythau/cnydau/atal adar.

Gallwch waredu rhwydi ffrwythau/cnydau/atal adar yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Gallech roi rhwydi wedi’u defnyddio sydd o ansawdd da ar wefannau fel Freegle (gwefan allanol) a Freecycle (gwefan allanol).

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.