Beth ddylwn i ei wneud â thuniau?

Gallwch ailgylchu tuniau bach, chaniau diod a cynwysyddion bwyd o ddur (dim mwy na 5 litr/5kg o bwysau net), fel tuniau bisgedi addurniadol, yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Ailddefnyddiwch duniau mwy neu fynd â nhw i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.