Newidiadau i ailgylchu a gwastraff: Statws y Gwasanaeth

Darganfyddwch pryd byddwn yn danfon eich cynwysyddion ailgylchu newydd yn barod i chi eu defnyddio o ddydd Llun, 3 Mehefin 2024.

Services and information

Cynwysyddion gwasanaeth bin ar olwynion: Amserlen ddosbarthu

(Trolibocs newydd / bag glas ailddefnyddiadwy / clip batri pinc).

Noder: Mae'r amserlenni dosbarthu cynwysyddion yn rhai bras a gall y dyddiadau newid.

I ble fyddwn ni’n dosbarthu nesaf

Byddwn yn dosbarthu’r cyflenwad nesaf o gynwysyddion y gwasanaeth bin ar olwynion (y Trolibocs newydd, bagiau glas amldro a chlipiau batris pinc) i ardaloedd Prestatyn a Rhuddlan.

Byddwn yn eu dosbarthu i bob ardal ar draws Sir Ddinbych dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. .

Pwy sydd wedi’u derbyn

Dyma ble rydym wedi’u dosbarthu hyd yma:

 • Aberwheeler
 • Betws GG
 • Rhai ardaloedd yn Bodelwyddan
 • Bodfari
 • Bontuchel
 • Bryn SM
 • Cadole
 • Carrog
 • Clawddnewydd
 • Clocaenog
 • Corwen
 • Rhai ardaloedd yn Cwm
 • Cyffyliog
 • Cynwyd
 • Rhan fwyaf o ardaloedd yn Dinbych
 • Derwen
 • Rhai ardaloedd yn Dyserth
 • Eryrys
 • Gellifor
 • Glyndyfrdwy
 • Graiainrhyd
 • Graigfechan
 • Gwyddelwern
 • Henllan
 • Lawnt
 • Llanarmon yn Ial
 • Llanbedr DC
 • Llandegla
 • Llandrillo
 • Llandyrnog
 • Llanelidan
 • Llanelwy
 • Llanfair DC
 • Llanferres
 • Llangollen
 • Llangynhafal
 • Llanrhaedr
 • Loggerheads
 • Maes Hafn
 • Rhai ardaloedd yn Meliden
 • Melin y Wig
 • Nantglyn
 • Pentrecelyn
 • Rhai ardaloedd yn Prestatyn
 • Prion
 • Pwllglas
 • Rhan fwyaf o ardaloedd yn Rhuallt
 • Rhai ardaloedd yn Rhuddlan
 • Ruthin
 • Rhai ardaloedd yn Rhewl
 • Trefnant
 • Tremeirchion
 • Rhai ardaloedd yn y Waen

Cynwysyddion gwasanaeth bagiau: Amserlen ddosbarthu

Nid yw gwybodaeth am amserlen ddosbarthu’r cynwysyddion ar gael eto. Gwiriwch eto’n fuan.

Cynwysyddion gwasanaeth biniau cymunedol: Amserlen ddosbarthu

Nid yw gwybodaeth am amserlen ddosbarthu’r cynwysyddion ar gael eto. Gwiriwch eto’n fuan.