Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Tipio anghyfreithlon ydi gwarediad anghyfreithlon o wastraff cartref neu fusnes ar unrhyw dir neu briffordd nad yw wedi ei drwyddedu i dderbyn gwastraff, hynny yw ar ochr y ffordd neu mewn cae.

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon