Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn 

Dysgwch am Gynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn.

Newyddion: Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer prosiectau Amddiffyn yr Arfordir

Bydd y cynlluniau amddiffyn yr arfordir yn rhoi amddiffyniad digonol i’r ddwy dref rhag codiad yn lefel y môr a stormydd a achosir gan newid hinsawdd.

Services and information

Ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordirol Canol Prestatyn

Dysgwch am Gynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn.

Cynllun lleoliad a map risg llifogydd

Mae Cynllun Amddiffyn Canol Prestatyn yn canolbwyntio ar y rhan o'r arfordir sy'n peri'r pryder mwyaf, gerllaw Clwb Golff y Rhyl.

Oriel

Mae'r rhain yn ddarluniau cynnar a bydd delweddau a dyluniadau pellach ar gael, o amrywiaeth o olygfannau, fel rhan o'r ymgynghoriad manwl a'r drefn o wneud cais cynllunio.

Amddiffyn yr Arfordir: Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar-lein.

JBA Consulting Balfour Beatty logo Logo Llywodraeth Cymru