Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn 

Dysgwch am Gynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Cais cynllunio

Mae’r cais cynllunio nawr wedi ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ac mae nawr ar-lein ac ar gael i'w weld yma: Cynllunio (sirddinbych.gov.uk). Rhif cyfeirnod y cais cynllunio yw 45/2021/1248.

Os oes gennych sylwadau’n ymwneud â’r cais cynllunio, dylid eu cyfeirio at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordirol Canol Prestatyn

Dysgwch am Gynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn.

Cynllun lleoliad a map risg llifogydd

Mae Cynllun Amddiffyn Canol Prestatyn yn canolbwyntio ar y rhan o'r arfordir sy'n peri'r pryder mwyaf, gerllaw Clwb Golff y Rhyl.

Oriel

Mae'r rhain yn ddarluniau cynnar a bydd delweddau a dyluniadau pellach ar gael, o amrywiaeth o olygfannau, fel rhan o'r ymgynghoriad manwl a'r drefn o wneud cais cynllunio.

Amddiffyn yr Arfordir: Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar-lein.

JBA Consulting Balfour Beatty logo Logo Llywodraeth Cymru